Vi rustar fickpark Terrassen

Gävle kommun ska skapa en ny välkomnande fickpark på söder i Gävle. Den aktuella ytan ligger bakom och bredvid restaurang Terrassen i hörnet Södra Kungsgatan/Norra Rådmansgatan. Det är i dag en mörk och undanskymd plats och upplevs som otrygg. Det har vid upprepade tillfällen inkommit önskemål från fastighetsägare, näringsidkare och Gävlebor om att ytan ska rustas upp. Det blir nya planteringar, sittmöjligheter och bättre belysning bland annat för en tryggare, trevligare och inkluderande plats.

Se var parken ligger i Googles karttjänst

Tidplan

Under 2020 gör vi en förstudie för att ta reda på vad fickparken ska innehålla. Projektering under 2020 och parken byggs 2021/22 enligt plan.

Gävleborna tycker till

Den 4-18 maj 2020 samlar vi in synpunkter och önskemål via en webbenkät.Du kan vara med och påverka hur fickparken ska se ut. Tyck till du också! Läs mer och lämna ditt förslag på:

https://webropol.com/s/fickparkterrassen

Galleri