Vi rustar fickpark Terrassen

Gävle kommun ska skapa en ny välkomnande fickpark på söder i Gävle. Den aktuella ytan ligger bakom och bredvid restaurang Terrassen i hörnet Södra Kungsgatan/Norra Rådmansgatan. Det är i dag en mörk och undanskymd plats och upplevs som otrygg. Det har vid upprepade tillfällen inkommit önskemål från fastighetsägare, näringsidkare och Gävlebor om att ytan ska rustas upp. Det blir nya planteringar, sittmöjligheter och bättre belysning bland annat för en tryggare, trevligare och inkluderande plats.

Se var parken ligger i Googles karttjänst

Tidplan

Under 2020 gör vi en förstudie för att ta reda på vad fickparken ska innehålla. Projektering under 2020 och parken byggs 2021/22 enligt plan.

Gävleborna tyckte till

Den 4-18 maj 2020 samlade vi in synpunkter och önskemål via en webbenkät. Av dem som svarade använder över hälften platsen mer än en gång i månaden. Det är främst en plats för möten/folkliv och lugn och ro. Det är en bra träffpunkt som ligger centralt med avskilt.

57% känner sig inte trygga på platsen idag på grund av det undanskymda läget, dålig belysning och en  plats om upplevs öde och ruffig. Umgås och vila är två aktiviteter som sticker ut i svaren. det ska också finnas cykelparkering och sittplatser.

Flera förslag är kopplade till trygghet och hur platsen kan vara attraktiv för människor med mer grönska och kanske vatteninslag i Fickparken. Livsmiljö Gävle tackar för alla synpunkter som nu tas med i gestaltningen av den nya platsen!

Galleri

Terrassparken sedd från öster. Närmst står några parkerade cyklar, och bortanför dem ett buskage. Därefter står en rad med träd och ett till buskage innan trafiken på Södra Kungsgatan tar vid. Vyn norrut från terassparken. Buskage och ett växtklätt tak. Vy söderut från terassparken. Passage mot gamla Gefle. Terassparken sedd från nordost. En trappa, tre träd, och ett buskage. Stentrappa med räcke från terassparken mot biblioteket.