Vinterväghållning i Gävle kommun

Vi jobbar för att du ska kunna ta dig fram på kommunens vägar och cykelbanor även när vinterns snö och halka är här. I år har Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att sänka nivåerna för vid vilket snödjup som snöröjning ska påbörjas, vilket betyder att snöröjningen kommer påbörjas i ett tidigare skede.

När snön faller så har vi ungefär 45 mil gator och 22 mil gång- och cykelbanor som ska hållas öppna. Som privatperson och fastighetsägare kan du underlätta för både oss och utryckningsfordon genom att parkera enligt de parkeringsföreskrifter som finns och hjälpa till med vinterväghållningen utanför din fastighet.

Bestämd prioritetsordning

Det tar omkring 10 timmar att få Gävles gator och vägar snöfria efter ett normalt snöfall. Gator och vägar snöröjs enligt en bestämd prioriteringsordning. Där flest människor rör sig snöröjer vi först, därefter större trafikleder och bussgator för att sedan fortsätta arbetet på mindre trafikleder och till sist bostadsgator och övriga gator.

Gavle Drift & Service snöröjer på uppdrag av Gävle kommun

Det praktiska arbetet med att snöröja och halkbekämpa på kommunens gator och vägar utförs av Gavle Drift & Service. På deras webbplats finns Vinterloggen, där du kan ta del av de senaste uppdateringarna om de åtgärder som utförs.

Var rädd om dig själv och andra i trafiken, tänk på att anpassa din körning efter förutsättningarna. Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för en trygg och framkomlig vinterstad.

Mer information:

Här kan du se en karta som beskriver de vägar som kommunen snöröjer.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar under vintern.

Vad tycker du?
  • Älska (14)
  • Gilla (4)
  • Haha (2)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)