Gävle kommuns beredskap inför vinterns energikris

Gävle kommun har beredskap inför energikrisen och den kommande vintern. Tack vare ett långsiktigt arbete med energieffektivisering står kommunen rustad inför ett förvärrat läge.

Uppvärmningen av kommunens fastigheter består till stor del av fjärrvärme, och äldre belysning byts kontinuerligt ut mot LED. Ytterligare två miljoner beviljades under årets sista kommunstyrelsesammanträde till sektor Livsmiljö för att påskynda utbytet av gatubelysning på flera sträckor i centrala Gävle. 

Julbelysningen tänd

Just nu pågår marknadsföringskampanjen ”Julen börjar i Gävle” som Gävle kommun arrangerar tillsammans med Gävle Citysamverkan och som är viktig för en levande stadskärna. Julbelysningen i centrum består till 100 procent av LED, och kommer inledningsvis att genomföras enligt plan.

Som kommun har vi ett ansvar att skapa trivsel och julstämning för alla, särskilt de som tvingas till ekonomiska prioriteringar privat och inte själva har råd med något större julfirande, säger kommundirektör Göran Arnell.

I ett första skede kommer Gävle kommun inte att släcka ner julbelysning eller gatubelysning utöver den planerade energieffektivisering som redan görs.

Vi behöver vår belysning i Gävle för att skapa trygghet, framkomlighet, tillgänglighet och för att värna om folkhälsan, säger Göran Arnell.

Två scenarier

Gävle kommun följer utvecklingen av energikrisen och har en beredskap för ett förvärrat läge. Om energikrisen eskalerar under vintern har Gävle kommun två olika scenarier, ett scenario med lägre påverkansgrad och ett med högre påverkansgrad. Olika typer av åtgärder kopplat till kommunens lokaler och anläggningar, till exempel ventilation, uppvärmning och belysning, kan i ett sådant läge komma att införas.

Hamnar vi i ett läge där elen i Sverige kommer att behöva ransoneras har vi möjlighet att anpassa våra verksamheter och lokaler. Där är vi inte ännu, men om krisen blir större har vår verksamheter möjlighet att nyttja de åtgärder vi nu har planerat, säger Göran Arnell.