Ändrade öppettider på Gävle stadsbibliotek pingsthelgen 30 – 31 maj

Öppettider lördagen 30 maj: 10.00-13.00

Öppettider söndagen 31 maj: 10.00-13.00