Internationella kontoret söker praktikant till hösten 2023

Internationella kontoret (IK) arbetar med internationella frågor i Gävle kommun. Som praktikant bidrar du till vårt arbete med att göra Gävle mer internationellt.

Internationella kontoret (IK) arbetar med internationella frågor i Gävle kommun, med ett särskilt fokus på näringsliv, miljö, social hållbarhet och utbildning, i enlighet med kommunens internationella strategi. Vi ger rådgivning samt stöd till kommunkoncernens verksamheter och hanterar internationella kontakter och projekt med bland annat EU-finansiering.

Som praktikant får du delta i det dagliga arbetet som omfattar omvärldsbevakning (stort fokus på EU) stöd i projektarbeten (allt från projektutvecklingsprocess till genomförande av projekt samt redovisning), kommunikation (nyhetsbrev, sociala medier) men även upprätthållande av nätverk (vänorter, regionala och internationella nätverk).

Gävle samarbetar idag med fem vänorter i Danmark, Finland, Norge, USA och Lettland. Utöver dessa deltar Gävle i nätverken Union of the Baltic Cities och Eurotowns samt i flera projekt i samarbete med städer i Europa.

Vill du bidra till arbetet med att göra Gävle mer internationellt och lära dig mer om hur globaliseringen fungerar lokalt och samtidigt få god kunskap och praktisk erfarenhet av tidigare nämnda områden? Skicka ditt CV och ett personligt brev till: internationellakontoret@gavle.se senast den 31 mars 2023.

Kontakta gärna Internationella kontoret om du har några frågor. Du når oss via Gävle kommuns kundtjänst.

Du kan även följa Internationella kontoret på Facebook.