Kriisivalmiusviikko levittää gävleläisille tietoa kriiseihin valmistautumisesta

Två personer i ett kök med ficklampa och levande ljus
Kriisivalmiusviikko toteutetaan suuressa osassa Ruotsia 28. toukokuuta–3. kesäkuuta. Gävlen kunta järjestää tällöin koko joukon tapahtumia tietoisuuden lisäämiseksi valmistautumisesta mahdollisiin tuleviin kriiseihin.

Kriisivalmiusviikko on vuosittainen kampanja, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta siitä, mikä vaikutus yhteiskuntakriiseillä ja korotetulla valmiudella voi olla ihmisiin ja miten he voivat varustautua niiden varalta.

– Haluamme lisätä gävleläisten tietoisuutta siitä, miten kukin voi itse valmistautua kriisitilanteisiin. Kysymys ei ole kenenkään pelottelemisesta, vaan ainoastaan tietoisuuden luomisesta, sanoo Sofia Sjöblom, Gävlen kunnan valmiuskoordinoija. Hän on viikon 22 aikana muun muassa paikalla galleria Nianissa jakamassa tietoa kriisivalmiudesta.

Vuoden 2018 kampanjan yhteydessä Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusvirasto (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) lähettää hallitukselta saamansa tehtävän mukaisesti kaikille maan kotitalouksille painettua tietomateriaalia kriiseistä, korotetusta valmiudesta ja vaikutuskampanjasta. Lue esite huolellisesti kokonaisuudessaan.

Esitettä ei lähetetä sen vuoksi, että Ruotsi olisi vaarassa joutua sotaan, vaan siksi, että hallituksen mielestä muuttunut maailmantilanne sekä kansalaisten tietoisuus toimimisesta kriisitilanteessa – tai pahimmassa tapauksessa sodassa – on alhainen. Suuri yleisö ei tiedä, mitä sen tulee tehdä sähkön katketessa äkillisesti tai kun vesijohtovettä ei voi juoda. Yhteiskunnan valmiutta tulee lisätä, ja tämä on kriisivalmiusviikon ja tuon esitteen tarkoitus.

Esite on käännetty myös suomeksi, ja sen suomenkielinen versio julkaistaan verkkosivustolla www.dinsakerhet.se.