Gävlen kunta kouluttaa henkilökuntaansa suomen kieleen, suomalaiseen kulttuuriin ja vähemmistölainsäädäntöön liittyen

Vård- och omsorgspersonal får utbildning om språk och kultur
Lokakuun viimeisellä viikolla reilun kahdenkymmenen työntekijän ryhmä Gävlen, Sandvikenin ja Älvkarlebyn kunnista kokoontui suomen kielen kurssille Gävleen. Kurssilaiset ovat vanhustenhuollon suomenkielisiä työntekijöitä ja kurssilla harjoitellaan vanhustenhuollossa hyväksi havaittuja menetelmiä sekä hoitoalan sanastoa suomen kielellä.

Haluamme tukea hoivahenkilökuntaa suomen kielen käytössä, jotta myös he, jotka eivät aikaisemmin ole käyttäneet suomen kieltä työssään ja jotka saattavat olla epävarmoja suomen taidoistaan, uskaltautuisivat käyttämään suomea suomenkielisten kuntalaistemme kanssa, kertoo Eeva Östberg, sosiaalisen kestävän kehityksen strategi Gävlen kunnasta.

Gävlen kunta kuuluu vuodesta 2012 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen ja kunnan vastuulla on näin tarjota muun muassa vanhustenhuoltoa, palvelua ja esikoulutoimintaa suomen kielellä.

Suomenkieliset työntekijät ovat tässä työssä avainasemassa, sillä ilman heitä kunta ei voi tarjota tarvittavia palveluita suomeksi, Östberg lisää.

Raija Airaksisella Suomen Tukholman instituutista on vuosien kokemus vanhustenhuollon ja esikoulun suomenkielisen henkilökunnan kurssien järjestämisestä ja vetämisestä Ruotsissa. Lokakuun kaksipäiväisen koulutuksen lisäksi Airaksisella on asiaa Gävleen vielä useaan kertaan tulevan vuoden aikana, sillä hän kouluttaa ja tukee Gävlen hoivahallinnon työntekijöitä ”Kieli ja kulttuuri hoito- ja hoivatyössä” -projektin puitteissa.

Raija Airaksiselle ajatus vanhustenhuollon yhteistyöprojektista syntyi juuri suomenkielisen henkilökunnan koulutusten kautta.

Oli ihanaa huomata, että henkilökunta oli kurssilla innoissaan ja uskaltautui käyttämään suomen kieltä. Kurssilaisten palattua töihin into kuitenkin usein lopahti, jos työpaikalla ei ymmäretty asian tärkeyttä, Airaksinen kertoo.

Siitä syntyi ajatus projektista, jonka avulla tuettaisiin suomenkielisen vanhustenhuollon kehittämistä Ruotsissa. Suomen Tukholman instituutin yhteistyökumppaniksi löytyivät Gävlen kunta sekä Hanasaaren kulttuurikeskus ja Metropolia-ammattikorkeakoulu Suomesta. Projektissa kehitetään suomenkielisen ja suomalaisen kulttuurin työtä ruotsalaisessa vanhustenhuollossa.

Gävlen hoivahallinnon tavoitteena on tukea projektin avulla henkilökunnan suomen kielen käyttöä, kokeilla ja ottaa käyttöön uusia materiaaleja ja työtapoja sekä kouluttaa henkilökuntaa suomalaiseen kulttuuriin, kansallisiin vähemmistöihin ja vähemmistölainsäädäntöön liittyen. Projektiin liittyvät koulutukset aloitettiin syksyn aikana ja ne jatkuvat keväällä 2019. Kohderyhmänä ovat sekä hoivahallinnon suomenkieliset että ruotsinkieliset työntekijät – on tärkeää paitsi tukea suomenkielisten työntekijöiden osaamista, myös levittää tietoa vähemmistölainsäädännöstä ja oikeudesta suomenkieliseen vanhustenhuoltoon. Projekti käynnistettiin syyskuussa 2018 ja se on saanut pilottivuodelle pohjoismaisen Nordplus-rahoituksen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *