Gävlen vanhustenhuollon ruotsinsuomalaisten asiakkaiden tarpeita kartoitetaan

Teija Pettersson työskentelee suomenkielisen toiminnan parissa kunnan vanhustenhuollossa. Hän on viimeisen puolentoista vuoden aikana tehnyt työtä suomenkielisen toiminnan kehittämiseksi muun muassa haastattelemalla hoito- ja hoivakodeissa asuvia suomenkielisiä vanhuksia heidän tarpeistaan sekä järjestämällä suomenkielistä toimintaa Furugårdenin suomenkielisellä osastolla. Hänen roolinsa on melko uusi.

Gävlessä on 18 hoito- ja hoivakotia, joista osa on kunnan omia ja kuusi yksityisten toimijoiden pyörittämiä. Furugårdenin hoito- ja hoivakodissa Valbossa on suomenkielinen osasto, jossa on yhdeksän asuntoa suomenkielisille vanhuksille. Ruotsinsuomalaisia vanhuksia asuu kuitenkin myös muissa hoito- ja hoivakodeissa ympäri kuntaa.

Kunnan vanhustenhuollosta vastaava hyvinvointisektori (Välfärd Gävle) onkin nyt halunnut panostaa hoito- ja hoivakodeissa asuvien ruotsinsuomalaisten tarpeiden kartoittamiseen. Pettersson on ottanut yhteyttä kaikkiin Gävlen hoito- ja hoivakoteihin ja saanut selville, että ruotsinkielisissä hoito- ja hoivakodeissa asuu tällä hetkellä reilu kolmekymmentä suomenkielistä vanhusta. Heistä viittätoista Pettersson on päässyt haastattelemaan.

Haastatteluissa on keskusteltu asukkaiden suomen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvistä tarpeista. Haastatteluissa on käynyt selville, että tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä – osalle haastatelluista suomen kieli ja suomalainen kulttuuri ovat hyvin tärkeitä, mutta eivät kaikille. Haastattelun yhteydessä on myös levitetty tietoa oikeudesta suomenkieliseen vanhustenhuoltoon, Furugårdenin suomenkielisestä osastosta sekä siellä järjestettävistä tapahtumista.

Myös Gävlen muissa hoito- ja hoivakodeissa asuvat ovat tervetulleita suomenkielisen osaston tapahtumiin. He voivat ilmoittautua mukaan ottamalla yhteyttä minuun, sanoo Teija Pettersson.

Pettersson kertoo, että Furugårdenin suomenkielisellä osastolla järjestetään viikottain suomenkielistä ohjelmaa. Osastolla pelataan esimerkiksi bingoa ja lauletaan yhteislauluja. Muita pidettyjä tapahtumia ovat yhdessä leipominen sekä Ruotsin kirkon kanssa yhteistyössä järjestettävät suomenkieliset hartaushetket. Osastolla juhlistetaan lisäksi ruotsinsuomalaisille tärkeitä päiviä, esimerkiksi ruotsinsuomalaisten päivää helmikuun lopussa sekä Suomen itsenäisyyspäivää 6. joulukuuta.

Ruotsinsuomalaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet ja kuntien velvollisuudet määritellään vähemmistölaissa. Uudistuneessa vähemmistölaissa, joka astui voimaan tammikuussa 2019, määritellään muun muassa, että suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvien kuntien tulee tarjota vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Kunta on velvollinen edistämään suomen kielen käyttöä sekä ruotsinsuomalaisten kulttuuristen tarpeiden huomioimista muun muassa vanhustenhuollossa. Gävlen kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen 2012 lähtien.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *