Korkeakoulun tekemä tutkimus osoittaa Gävlen kunnan olevan hyvä asuinpaikka ikääntyneille

Äldre kvinna skrattar tillsammans med en äldre man.
Gävlen korkeakoulun tekemä tutkimus osoittaa, että Gävlen kunta yleisesti katsoen täyttää Yhdistyneiden kansakuntien ikäystävälliselle kaupungille asettamat kriteerit. Tutkimukseen osallistuneista 80 prosenttia koki Gävlessä asumisen positiivisena. Gävlen kunta liittyi vuonna 2019 YK:n Maailman Terveysjärjestön WHO:n ikäystävällisten kaupunkien verkostoon.

Tutkimus ”Onko Gävle ikäystävällinen kaupunki” on osa kolmevuotista hanketta, johon kunta on osallistunut ja jossa on aluksi tehty kyselylomakkeen avulla tutkimus siitä, millaiseksi ikääntyneet kokevat asumisen Gävlessä. Kolmen kohderyhmän kautta osallistui kolmetoista 66-85-vuotiasta henkilöä.

– Vaikka otanta onkin pieni, on ilahduttavaa, että he suhtautuvat niin myönteisesti ikäystävälliseen kaupunkiin panostukseen, sanoo Jörgen Edsvik (S), kunnanneuvos ja ikäystävällinen kunta -hankkeesta vastaava.

Nyt ajankohtaisessa seurantatutkimuksessa tutkijat ovat tarkastelleet lähemmin ikääntyneiden tilannetta kohderyhmien avulla. Tuloksena saatiin seitsemän teemaa, jotka valaisivat osanottajien kokemuksia:

  • Mahdollisuus päästä asunnosta ulos yhteisöön
  • Miten asunto toimii arkielämässä
  • Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunne
  • Mahdollisuus saada tukea ja palvelua terveyden- ja sairaanhuollolta
  • Kokemukset arvostetuksi tulemisesta
  • Mahdollisuus osallistua eri toimintaan
  • Miten ikääntyneillä on kunnan asukkaina mahdollisuus osallistua kansalaisvuoropuheluun

Tulos oli enimmäkseen positiivinen.

– Tutkimus osoittaa, että Gävle on hyvä kaupunki ikääntyneille, vaikka puutteitakin on olemassa, sanoo hoitotieteiden professori Ingela Enmarker, joka yhdessä hoitotieteiden dosentti Elisabeth Häggströmin kanssa vastaa tutkimuksesta.

Kohderyhmät ylistivät kuntaa siitä, että se on toteuttanut erityistä apua tarvitsevien ikäihmisten taloissa esteettömäksi sopeuttamisen, että kunnalla on tasapuolisesti asumis- ja vuokraoikeusasuntoja ja että kunnalla on turva-asuntoja, joita halutaan lisää. Ikääntyneille järjestettävän toiminnan saatavuus ja sairaanhoito saivat eniten positiivisia mielipiteitä.

Tutkimukseen osallistuneet halusivat myös nähdä joitakin parannuksia. Kun on kyse ulkona liikkumisen mahdollisuudesta, heitä huolestutti erityisesti yksi asia: pyöräilijät.

– Ikääntyneet eivät pysty liikkumaan yhtä ketterästi kuin nuoremmat eikä reaktiokykykään ole enää yhtä hyvä. Monet sanoivat ”pelkäävänsä pyöräilijöitä”: Heidän mielestään ihmiset ajavat pyörällä liian kovaa vauhtia eivätkä anna äänimerkkiä, sanoo Elisabeth Häggström.

Parannusehdotuksia olivat muun muassa ryhmätapaamiset, joissa ikäihmiset voivat esittää kysymyksiä hoitohenkilöstölle, ilmaiset matkat paikallisliikenteessä, parempi tasa-arvoisuus ja innostuneet ohjaajat opintoryhmissä ja tietotekniikkatuki kunnalta.

– Meille on tärkeää kuulla ikääntyneiden mielipiteitä ja jatkaa kehittymistä ikäystävällisenä kaupunkina. He tuovat esille kiinnostavia ehdotuksia, joita me voimme pohtia tarkemmin, sanoo Ann-Charlotte Jansson, ikäystävällinen kunta -hankkeesta vastaava.

Yhteystiedot

Jörgen Edsvik (S), kunnanneuvos ja Ikäystävällinen kunta -hankkeesta vastaava
Puhelin: 070-167 57 88

Ann-Charlotte Jansson, Ikäystävällinen kunta -hankkeesta vastaava
Puhelin: 026-17 95 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *