Berätta hur du tycker det är att cykla i Gävle

Cyklister vid en rondell
Nu har du som cyklar i Gävle, både tätort och glesbygd, möjlighet att tycka till hur just du upplever att cykla i vår kommun.

Enkäten, eller Cyklistvelometern som den heter, är en nationell granskning och jämförelse hur cyklister upplever kommunen de cyklar i. Det är Cykelfrämjandet som samordnar enkäten och den är öppen mellan 27 maj och 31 augusti 2020. Fyll i enkäten här.