Ny gång- och cykelbana vid Lillhagsskolan

I mitten av oktober påbörjas ett arbete med en ny gång- och cykelbana vid Lillhagsskolan, arbetet beräknas pågå till mitten av november. Vi ber om överseende med de försämringar av framkomligheten som arbetet kommer att medföra.

Den redan befintliga trottoaren längst Depkens väg (mellan Forskarvägen och Timmerrännan) kommer att bli en 3 meter bred gång- och cykelbana till Lillhagsskolan. Den kommer att binda ihop befintligt cykelnät i öst-västlig riktning.

Initiativet till en ny gång- och cykelbana vid Lillhagsskolan är en del av det övergripande projektet ”säkra skolvägar”, där vi vill säkerställa barn och ungdomars möjligheter att ta sig till och från skolan via trafiksäkra gång- och cykelbanor.

Tidplan

Arbetet startar i mitten av oktober och beräknas vara färdigställt i mitten av november 2019. Under denna period kommer det att vara begränsad framkomlighet på sträckan.

Frågor och aktuell information

Elin Johansson, trafikplanerare Gävle kommun, 026-17 23 22
Kai Olsson, projektledare Gävle kommun, 026-17 82 33
E-post: trafik@gavle.se

Vad tycker du?
  • Gilla (0)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)