Busslinje 2 blir snabblinje

Nu blir busstrafiken på linje 2 mellan Sätra och Andersberg både snabbare och smidigare.

Busshållplatser förbättras

  • Hållplatser byggs om, flyttas, slås ihop eller tas bort.
  • Hållplatserna anpassas så det blir enklare att kliva av och på bussen.
  • Hållplatserna utrustas med väderskydd, sittbänkar, belysning och cykelparkering.
  • I anslutning till varje hållplats ska det också finnas säker gång- och cykelpassage.

Så berörs du som resenär

När en busshållplats byggs om, tas bort eller flyttas kan det innebära vissa förändringar för dig som använder hållplatsen.

Vid varje hållplats som berörs kommer det att finnas information om vad som händer med din hållplats, när det sker och om du under en tid behöver använda någon annan hållplats. Du kan också läsa om aktuella hållplatsförändringar på X-trafiks webbplats och i appen.

Se hur din hållplats påverkas

Hållplats Så påverkas hållplatsen Tidpunkt
Andersberg Hållplatsen har byggts om. 2016
Vinddraget Hållplatsen har tagits bort. 2016
Höjersdal Hållplatsen har byggts om. 2016
Ramna Ingen åtgärd. Ingen åtgärd.
Gefle Forum Hållplatsen har byggts om. 2018
Skogmursvägen Hållplatsen har tagits bort. 2018
Kristinaplan Hållplatsen byggs om. 2019
Björkegrenska Hållplatsen har tagits bort. 2018
Södertull Hållplatsen byggs om. Juni-september 2019
Polhemsskolan Ingen åtgärd.  Ingen åtgärd.
Södermalm Ingen åtgärd. Ingen åtgärd
Stadsbiblioteket Linje 2 har slutat trafikera hållplatsen. Hållplatsen trafikeras av linje 3, 4, 12, 14, 17. Resenärer på linje 2 hänvisas till Rådhuset. 2018
Centrum Rådhuset Hållplatsen har byggts om. 2017
Vasaskolan Ingen åtgärd. Ingen åtgärd.
Nynäshallen Linje 2 har slutat trafikera hållplatsen. Hållplatsen trafikeras av linje 1, 4 12, 99. Resenärer på linje 2 hänvisas till Borgarskolan och Vasaskolan. 2018
Borgarskolan Hållplatsen har byggts om. 2018
Västra Vägen Ingen åtgärd. Ingen åtgärd
Gävle sjukhus Ingen åtgärd. Ingen åtgärd
Blåsåsen Linje 2 har slutat trafikera hållplatsen. Hållplatsen trafikeras av linje 3, 12, 15 och 195. Resenärer på linje 2 hänvisas till Gävle sjukhus och Borgarskolan. 2018
Skårängsvägen Linje 2 slutar trafikera hållplatsen. Hållplatsen trafikeras av linje 3, 15 och 195. Från hållplatsen Gävle Torpstigen trafikeras av linje 12. Resenärer linje 2 hänvisas till Estraden. 2018
Estraden Hållplatsen har byggts om. 2018
Moränvägen Hållplatsen har tagits bort. Resenärer hänvisas till Estraden, Campus Sätra och Prolympia. 2018
Campus Sätra Hållplatsen har byggts om. 2017
Gråstensvägen Linje 2 har slutat trafikera hållplatsen. Hållplatsen trafikeras av linje 15 och 195. Resenärer på linje 2 hänvisas till Sätra C och Campus Sätra. 2018
Sätra centrum Hållplatsen har byggts om. 2018
Ulvsätersvägen Hållplatsen har byggts om. 2017
Rävpasset Hållplatsen har tagits bort och slagits ihop med Älgpasset till en ny hållplats Hallonpasset. Resenärer hänvisas till Hallonpasset och Ulvsätersvägen. 2018
Hallonpasset Ny hållplats är byggd. 2018
Älgpasset Hållplatsen har tagits bort och slagits ihop med Älgpasset till en ny hållplats Hallonpasset. Resenärer hänvisas till 2018
Mjölonvägen Hållplatsen har byggts om. 2018
Stenbärsvägen Hållplatsen tas bort. Resenärer hänvisas till Mjölonvägen och Igeltjärn. 2019
Igeltjärn Hållplatsen byggs om. 2019

Linje 2 är regionens största busslinje

Linje 2 mellan Sätra och Andersberg via centrum är både Gävle kommuns och regionens mest trafikerade linje med ungefär 2 miljoner resor per år. Beslutet att göra trafiken på linjen smidigare grundar sig i Gävle kommuns miljöstrategiska program med en politisk vilja att öka kollektivtrafikresandet år 2025 från dagens 7 miljoner till 15 miljoner resor per år.

Bus Rapid Transit-linje på sikt

Att linje 2 blir snabbare och smidigare ger också förutsättningar för linjen att på sikt bli
en så kallad BRT-linje. BRT står för ”Bus Rapid Transit” och tanken är att busstrafiken
ska bli mer lik spårvagnstrafik. Projektet BRT linje 2 genomförs i samarbete mellan Gävle kommun, X-trafik och Nettbuss/Stadsbussarna.

Läs mer om olika typer av busshållplatser