Fickpark Nordost

Park på Nordost innan upprustning
Vi rustar upp en yta i området Nordost för att skapa en ny fickpark. En fickpark är en liten park bland tät bebyggelse, med rikt innehåll som är tillgängligt för allmänheten.

Den nya fickparken kommer att ersätta en gräsmatta och en äldre lekplats. Ytan har omgärdats av buskage och gett känslan av en privat plats som tillhör husen runt omkring. På bilden här ovanför kan du se parken innan upprustningen. Vi vill göra parken till en trygg och välkomnande mötesplats för boende i området, men också för besökare och förbipasserande. Under våren tar vi fram en förstudie för att undersöka vad parken kan innehålla för att nå det målet.

Se parken i Googles karttjänst

Så blir den nya parken

Klicka på bilden för att öppna den i större format i ett nytt fönster.Karta över den nya fickparken. I mitten av parken finns en boulebana omgiven av stenmjöl. Den västra delen består av öppen gräsmatta, blomsterprakt och buskplanteringar. I den västra delen finns lekbuskage på barkunderlag, lekutrustning och lekkullar.

När den nya parken står färdig kommer den att innehålla

  • större plats för både balans-, fart- och naturlek med naturpedagogiska inslag
  • ökade ekosystemtjänster med insektshotell, bärbuskar och blomsterprakt
  • kullar som både skärmar av och ger fart till leken
  • buskplantering med inslag av fleråriga växter och lökar för pollinerande insekter
  • öppna ytor för spontan aktivitet och plats för boulespel
  • fler ljuskällor för att göra fickparken ljusare och mer välkomnande
  • nya sittplatser och nyplanterade träd.

Gävleborna tyckte till

Mellan den 17 och 31 maj 2019 samlade vi in synpunkter och önskemål från Gävlebor genom en webbenkät. Vi sammanställer nu alla svar som kom in för att använda dem i arbetet framåt med parken.

Landskapsarkitekterna berättar på plats

I videon här nedanför kan du se våra landskapsarkitekter berätta om den nya fickparken inför enkäten som genomfördes i maj 2019.

Tidplan

Vi tar fram förstudien under 2019. Själva byggnationen är planerad till 2020.