Ny gång- och cykelväg Furumovägen och Källsätersvägen, Stigslund

Längs Furumovägen och Källsätersvägen anläggs ny gång- och cykelväg för att länka samman med befintliga vägar och skapa ett sammanhängande gång- och cykelvägnät i området. Arbetet skapar goda förutsättningar för att på ett säkrare och enklare sätt transportera sig på ett hållbart sätt i området.

Gång- och cykelvägens sträckning och utformning

Den nya gång- och cykelvägen anläggs längs Furumovägens östra sida mellan Älvgårdens förskola och korsningen vid Tallåsvägen, samt längs Källsätersvägens västra sida mellan Furumovägen och gångstigen som leder till Gavlehovsvägen.

Två busshållplatser berörs i arbetet: Furumovägens busshållplats tillgänglighetsanpassas och vägavsnittet utformas likt ett timglas där två körfält går samman till ett, vilket skapar en säkrare trafikpassage då hastigheterna på vägen reduceras. Även Stigslunds busshållplats tillgänglighetsanpassas med kontrastmarkeringar på marken.

Klicka på kartan för att förstora.

Så påverkas du

  • Möjligheten till att parkera längs med Furumovägen begränsas under byggtiden. Arbetet kan även påverka framkomligheten i området.
  • Furumovägens och Stigslunds busshållplats flyttas tillfälligt kort under arbetet.
  • Under byggtiden kommer det uppstå oljud/byggbuller och damm i området vilket kan störa närboende. Vi ber er ha förståelse för detta.

En cykelstad av rang

Gävle kommun vill bli en av Sveriges bästa cykelkommuner och vi vill att det ska vara enkelt och smidigt att resa hållbart. För att vi ska lyckas krävs det bland annat att vi skapar så bra förutsättningar som möjligt för alla stadens cyklister. Därför är sträckan i Stigslund en prioriterad del i Gävle kommuns cykelplan (2020).

Tidplan

Arbetet beräknas starta vecka 34 och vara klart i november 2021.

Kontakt

Har du frågor eller vill ta del av bygghandlingar för projektet, kontakta
Per Enqvist, projektledare, gavle.kommun@gavle.se, tel. 026-17 80 00