Tillgänglighetsanpassad slinga i Sätraskogen

En tillgänglighetsanpassad slinga kommer att anläggas i Sätraskogens naturreservat. Slingan blir cirka 1,5 kilometer lång och kommer att utgå från spårområdet norr om Gavlehovshallen och gå genom naturreservatet.

Naturslinga anpassad för alla

Den grusade slingan kommer att bli cirka två meter bred och ha tillgänglighetsanpassning i form av ledstråk till hjälp för personer med synnedsättning, sittplatser och informationsplatser som har utblick över odlingsmarkerna. I området anläggs också en damm för groddjur och en mötesplats med grillplats och paviljong.

Under byggnationen kan framkomligheten i området påverkas.

Tidplan

Slingan ska vara klar under 2019.