Underhåll av beläggning på gångbanor, cykelbanor och vägar

Under 2019 genomför Samhällsbyggnad Gävle planerat underhåll på flera vägar i Gävle. I kartan kan man se vilka slitna och skadade gång-, cykelvägar och bilvägar som är pågående arbeten eller ska åtgärdas med ny beläggning.

Karta