Vi rustar upp Tussilagoparken i Sätra

Lekplats med hus.
Lekplatsen i Tussilagoparken är idag sliten och behöver rustas upp. Parken består av ett större skogsområde, ytor för lek och en grusplan för olika aktiviteter. Dessa ytor är omgivna av grönska som skapar rum och skärmar av de olika delarna av lekområdet. Vi vill göra parken till en ännu mer välkomnande mötesplats för de boende i området och besökare.

Lekparken ska bli säkrare, tryggare och få nya lekredskap. Den kommer också att utformas så att den blir tillgänglig för fler men också innehållsrikare för att locka lite äldre barn och unga. Hela grönområdet ska självklart bevaras och vi vill knyta ihop gräs- och grusplanen.

Se var parken ligger i Googles karttjänst

Så blir den nya parken

Parken kommer att innehålla aktiviteter för olika åldersgrupper. Vi asfalterar delar av den befintliga grusplanen för att till exempel kunna användas som en basketplan. Vi rustar den andra halvan, som blir en grusad fotbollsplan. På de stora öppna ytorna placerar vi ut bänkar, hammockar, bänkbord och grill för samvaro och häng i parken.

Parkens norra del rustas med nya lekytor. Där finns linbana, hinderbana och gungställning, med både kompisgunga och traditionella gungor. Det blir en större tillgänglighetsanpassad klätterställning och småbarnslek i form av sandlåda och gungdjur.

Gävleborna tyckte till

Under våren 2020 gjorde vi en förstudie för att ta reda på vad lekparken ska innehålla. Den 17 februari – 1 mars  2020 samlade vi in synpunkter och önskemål från Gävlebor genom en webbenkät.

Tack till alla som lämnade förslag. Vi fick in över 80 förslag, dels på webbenkäten med svar från alla åldrar och dels från workshopen med två skolklasser. Det finns många idéer, som hinderbana, bättre belysning, grillplats, hundrastgård, linbana, kompisgunga, klätterställning, parkour, utegym och många fler. Till de mer ovanliga förslagen kom ”En hiss att hissa upp mormor med”.

Vi tog med oss önskemålen och idéerna i arbetet med att ta fram förslaget till hur lekparken ska utformas för att bli en mötesplats med flera aktiviteter.

Vi frågade barnen i Sätra

För att få in synpunkter från barn som bor i området har våra landskapsarkitekter besökt två klasser i årskurs 2 på Ulvsäterskolan i Sätra. Barnen har fått välja och föreslå vad de tycker ska finnas i parken, men också hur de vill prioritera mellan åtgärder.

Läs mer om workshopen på Ulvsäterskolan.

Landskapsarkitekt berättar på plats

Tidplan

Förstudie och projektering gjordes våren 2020. Vi började bygga om lekplatsen vecka 40 hösten 2020 och ska vara klara våren 2021.

Galleri

Svänggunga i Tussilagoparken. Grusgång och lekutrustning. Lekplats med hus. Gångväg i Tussilagoparken. Grusyta. Grusplan med fotbollsmål. Lekutrustning. Två bänkar med bord.