Samråd för framtagande av riktlinjer för laddinfrastruktur

Laddstation för elbil
För att Gävle kommun ska uppnå målsättningen om ett klimatneutralt Gävle till 2035 behöver det göras färre resor och transporter, och de resor och transporter som görs ska vara med hållbara färdmedel och klimatsmarta drivmedel.  En del i det arbetet är att öka andelen elektrifierade fordon. För att det ska fungera behöver möjligheten att ladda fordon förbättras.

Riktlinjer för utbyggnad av laddinfrastruktur

Riktlinjerna är ett led i att tydliggöra Gävle kommuns arbete med hur utbyggnaden av laddinfrastruktur ska hanteras och vilken organisation som ska göra det. Riktlinjerna behöver också ange kommunens ambition när det gäller den fortsatta utvecklingen av en ökad andel elektrifierade fordon och kommunens roll i att stötta en sådan utveckling.

Gävle kommun har en uttalad ambition om att hela kommunen kan växa och utvecklas. Därför är en tillgänglig infrastruktur viktig för alla kommuninvånare.

Samråd mellan 1 december 2021 – 28 februari 2022

Samrådet genomförs via ett riktat utskick till aktörer som har identifierats kunna vara särskilt intresserade av frågeställningarna i dokumentet. Dokumentet riktar sig även till aktörer utanför listan samt privatpersoner.

Ta del av samrådsförslaget här. • Utvecklingsgrupper i Hedesunda, Forsbacka och Hamrångebygden
 • Fastighetsaktörer och privata parkeringshus i city
 • Bostadsrättsföreningar och andra aktörer som handhar större parkeringsytor
 • Byggföretagen
 • Bilåterförsäljare
 • Livsmiljö Gävle
 • Utbildning Gävle
 • Omvårdnad Gävle
 • Gävle Parkeringsservice AB
 • Gavlefastigheter AB
 • Gävle energi AB
 • Gästrike räddningstjänst
 • Polisen
 • Biodriv Mitt
 • Gävle Citysamverkan

Inlämning av synpunkter

Samtliga synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas in till madelene.hakansson@gavle.se senast den 28 februari 2022.

Kontakt

Om du har frågor om samrådet eller samrådsunderlaget, kontakta madelene.hakansson@gavle.se eller ring Gävle kommuns kundtjänst, 026-17 80 00.