Huskurage ska få fler att våga lägga sig i

Nina Rung pratar om huskurage.
Nu införs den våldsförebyggande policyn Huskurage i Gävle. Målet är att få fler grannar att agera vid oro för hot, våld eller övergrepp i hemmet.

Huskurage i Gävle är ett samarbete mellan Gävle kommun, Gavlegårdarna och Polisen, som en del i det förebyggande arbetet att minska våld i nära relation och öka tryggheten i hemmet.

– I Gävle kommun har vi en nolltolerans mot trakasserier, kränkningar och våld. Det Huskurage vill visa är att det börjar med oss alla – hur vi tar ställning, visar att vi bryr oss och agerar när vi är oroliga eller ser att någon blir utsatt för våld i en nära relation, säger Jan Myléus, kommunalråd (KD).

Huskuragesamarbetet kommer bland annat från den senaste undersökningen som gjorts i Gävle kommun om utsatthet för våld i nära relationer (2017). Den visar att utsattheten är utbredd. I genomsnitt har ungefär varannan kvinna och var tredje man någon gång i livet utsatts för våld i nära relation. Knappt 15 % av de våldsutsatta söker stöd eller hjälp och ännu färre polisanmäler våldet. För de som svarat var även våldsutsattheten under barndomen hög, motsvarande 20 000 personer av Gävle kommuns invånare.

– Huskurage fokuserar på den goda sociala kontrollen, där människor tar ansvar för varandra och agerar utifrån omtanke. Vi på Polisen stöttar denna samverkan som är långsiktig och våldsförebyggande. Syftet på sikt är ju också att få våldsanmälningarna att öka, säger Måns Jennehag, kommunpolis i Gävle.

Brynäs blir första stadsdelen som får policyn införd. I satsningen ingår en föreläsning med Huskuragegrundaren Nina Rung (27 november), som berät­tar om våld i nära relationer och hur man som granne ska agera vid oro för våld.

– Att arbeta med trygghetsskapande åtgärder är ett av våra uppdrag, vi värnar om hyresgästernas trygghet och en del i det är att införa Huskurage, säger Pelle Friberg, bosocial samordnare på Gavlegårdarna.

Vid oro för våld och av omtanke

  1. Knacka/ring på hos grannen du är orolig för.
  2. Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp. Fler grannar kan skapa mer trygghet.
  3. Vid akut eller hotfull situation, ring polisen 112.

Läs mer på www.gavle.se/huskurage

Vad tycker du?
  • Älska (12)
  • Gilla (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)