Så hanterar Gävle kommun coronaläget

Under en pressträff på tisdagen 31 mars presenterade Gävle kommun insatser för att hantera läget med anledning av coronaviruset: krisledningsstab, insatser för att säkra bemanningen och en stödlinje för äldre och riskgrupper.

Nu har coronakrisen pågått i en dryg månad. Det är en situation som påverkar hela kommunkoncernen. Sedan mitten av februari har Gävle kommun en särskild krisledningsstab för att få en samlad lägesbild för hela kommunkoncernen. Gävle kommun följer myndigheters rekommendationer och arbetar för att sätta in rätt insatser i rätt tid. Kommunen fortsätter att bedriva ordinarie verksamhet trots pågående coronakris därför läggs särskilt fokus på att säkerställa bemanningen.

Kommunen inför även stödlinje corona för de som är över 70 år, tillhör riskgrupp och deras anhöriga. Läs mer om stödlinjen på www.gavle.se/stodlinjecorona.

Läs mer om hur Gävle kommuns verksamhet påverkas av coronaviruset på gavle.se/corona.