Trygghetsdialoger i Gävle kommuns ytterområden

23593568-portrait-of-senior-friends-hiking-in-countryside_1920_1080
Under november och december hålls trygghetsdialoger i Forsbacka, Hedesunda och Hamrångebygden. Trygghetsdialogerna är en del av Gävle kommuns ytterområdessatsning.

Påverka trygghetsarbetet i ditt område

Trygghetsdialogerna är en möjlighet för dig som är bor i Gävle kommuns ytterområden att träffa andra medborgare, företag och föreningar som jobbar för att utveckla tryggheten i området.

Gävle kommuns ytterområdessatsning

Trygghetsdialogen är en del av Gävle kommuns satsning på ytterområdena Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka. Satsningen sker i samverkan med Kommunpolisen, Socialtjänstens förebyggandeenhet, Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Projektet äldrevänlig kommun och Gävle kommuns landsbygdsutvecklare.

Mer information

Läs mer om Gävle kommuns ytterområdessatsning.

Läs mer om projektet äldrevänlig kommun www.gavle.se/aldrevanlig

Se filmen om arbetet för trygghet och framtidstro i Gävle