Trygghetsdialoger i Gävle kommuns ytterområden

23593568-portrait-of-senior-friends-hiking-in-countryside_1920_1080
Under november och december hålls trygghetsdialoger i Forsbacka, Hedesunda och Hamrångebygden. Trygghetsdialogerna är en del av Gävle kommuns ytterområdessatsning.

Påverka trygghetsarbetet i ditt område

Trygghetsdialogerna är en möjlighet för dig som är bor i Gävle kommuns ytterområden att träffa andra medborgare, företag och föreningar som jobbar för att utveckla tryggheten i området. Du får även information om hur Gävle kommun arbetar förebyggande för att skapa tryggare ytterområden. Genom att delta kan du vara med och påverka trygghetsarbetet inom ditt område.

Tyck till via e-tjänst

Du kan vi e-tjänsterna nedan lämna dina synpunkter om tryggheten inom ditt område.

Hamrångebygden

Hedesunda

Forsbacka

Gävle kommuns ytterområdessatsning

Trygghetsdialogen är en del av Gävle kommuns satsning på ytterområdena Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka. Satsningen sker i samverkan med Kommunpolisen, Socialtjänstens förebyggandeenhet, Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Projektet äldrevänlig kommun och Gävle kommuns landsbygdsutvecklare.

Mer information

Läs mer om Gävle kommuns ytterområdessatsning.

Läs mer om projektet äldrevänlig kommun www.gavle.se/aldrevanlig

Se filmen om arbetet för trygghet och framtidstro i Gävle

 

Vad tycker du?
  • Gilla (2)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)