Eleverna fick undersöka och sortera olika ämnen utifrån deras densitet, vilket genomfördes med stort engagemang och diskussion.

Under våren 2019 och våren 2022 åkte våra forskare ut till skolor i länet och träffade mer än tusen elever på sina skolbesök. Det blev en succé och därför gjordes turnén om så att ännu fler elever skulle få möjlighet att träffa forskare vid högskolan.