Fritidshemsverksamhet och fritidsklubbsverksamhet under påsklovet 2020

Information gällande fritidshemsverksamhet och fritidsklubbsverksamhet under påsklovet 2020

Utifrån nuvarande situation planerar vi i nuläget för fritidshemsverksamhet och
fritidsklubbsverksamhet på respektive skola under påsklovet.
Respektive skola skickar ut information om verksamheten.

Med vänliga hälsningar

Johanna Lodin

Rektor Stigslunds rektorsområde