Uppdaterad 30 mars: Information om coronavirus (covid-19)

Kommunala förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar.

 

  • Våra förskolor och grundskolor är öppna som vanligt.
  • För att bidra till att minska risken för smittspridning ska barn och elever vara uppmärksamma på symtom som hosta, snuva, andningssvårigheter eller feber.
  • Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet eller eleven vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom.
  • Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma och göra vanlig frånvaroanmälan.
  • Om man snabbt blir kraftigt försämrad och inte klarar egenvård ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.
  • Barnet eller eleven ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.
  • Om barn och elever inte har några symtom gäller närvaro i skolan som vanligt.

Var beredd på att du som vårdnadshavare kommer att bli kontaktad för att hämta ditt barn om ditt barn/eleven uppvisar symtom.

Skolor omfattas inte av förbudet för sammankomster med fler än 50 besökare.

Om en medarbetare, ett barn eller elev i någon av våra verksamheter bekräftas ha covid-19 kommer vi att följa de direktiv vi får från Region Gävleborgs smittskyddsenhet i det specifika fallet. Här kommer resultatet av smittskyddsenhetens smittspårning att vara avgörande för om och när information ges och vilka åtgärder som behöver sättas in.

Om läget skulle ändras och det blir särskilda rekommendationer för skolor kommer informationen att uppdateras här.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats eller ring informationsnummer 113 13.

Information från Gävle kommun

Information på olika språk