Internationellt besök från Afrika, Filippinerna och Indonesien för ”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot”

Eftermiddagen den 14 maj 2019 kom en internationell delegation med tio besökare från Afrika, Filippinerna och Indonesien hit till Gävle för att ta del av Gävle kommuns initiativ "Det goda livet i Gävle 2030 - inom ramen för ett jordklot" där elever årskurs 8 - gymnasiet får ta fram förslag till hur ett gott och hållbart liv i Gävle ska se ut år 2030.

Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot” är en satsning från Gävle kommun i samarbete med Högskolan i Gävle, WWF m.fl. där elever i de kommunala skolornas årskurs 8, 9 och gymnasiet får chansen att arbeta i grupper kring ett valt tema för att ge sin bild av vad ett gott, hållbart liv i Gävle kan innebära år 2030. Satsningen genomfördes första gången läsåret 16/17 med elever från fyra skolor (en grundskola och tre gymnasieskolor). Vid ett avslutande rådslag den 21 mars 2017 fick eleverna presentera sina förslag till ett gott, hållbart liv i Gävle 2030 för politiker, tjänstemän, representanter från näringslivet och intresseorganisationer m.fl.

Det goda livet genomfördes även läsåren 2017/2018 och 2018/2019, med i genomsnitt 170 deltagande elever per läsår.  Initiativet är en del av Gävle kommuns arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och kopplar till Agenda 2030 – de Globala Målen för hållbar utveckling.  Läs mer om hur Gävle kommun arbetar med lärande för hållbar utveckling (globalt mål 4.7) generellt på www.gavle.se/lhu och via #LHUGavle.  Läs mer specifikt om satsningen Det goda livet på www.detgodalivetigavle.se och #DGLGavle.

På eftermiddagen den 14 maj 2019 kom en internationell delegation med tio besökare från Afrika, Filippinerna och Indonesien hit till Gävle för att ta del av arbetet med ”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot” och för att få träffa elever som deltagit.  Besökarna jobbar för organisationerna WWF och Plan international i sina hemländer, med att bl.a. koordinera motsvarande ”Det goda livet”, som baserar sig på WWFs koncept ”Vår stad” eller ”Our City” som konceptet heter på engelska.  Besökarna fick först en guidad tur genom Gävle centrum, information om Gävle kommun samt om Utbildning Gävle.  Därefter en genomgång av ”Det goda livet i Gävle” samt presentationer från tre elevgrupper från Vasaskolan som deltagit i den senaste satsningen och redovisat sina arbetet på årets rådslag.  De internationella besökarna stannar i Sverige i en vecka och uttryckte att de uppskattade besöket i Gävle mycket, och att elevernas presentationer och den efterföljande dialogen med eleverna gett det starkaste intrycket hittills på deras besök i Sverige.

Vi kan bara konstatera än en gång vilka fina elever vi har i Gävle, och vilka fantastiska arbeten de har gjort inom ramen för ”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot”.  Vill du veta mer om elevernas arbeten – ta gärna del av deras förslag för ett gott liv i Gävle, foton, filmer m.m. här: http://detgodalivetigavle.se/category/detgodalivet/.

Vi som arrangerade studiebesöket var: Ullrika Forsgren och Sofia Lord, stöd för lärande för hållbar utveckling, skolkontoret Utbildning Gävle, samt Marcela Davila, lärare på Vasaskolan.  Och god hjälp med den inledande guidade turen fick vi av Ulrich Lundeberg från det internationella kontoret.   På bilden ser vi de elever som presenterade sina arbeten, samt de glada och tacksamma besökarna.

Vad tycker du?
  • Älska (9)
  • Gilla (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)