Många fördelar för barn som går eller cyklar till skolan

Skapa hållbara resvanor, bidra till en bättre trafikmiljö och minska trängseln genom att gå eller cykla till skolan.

Att barn får gå eller cykla till skolan har många fördelar. Barnen blir piggare under skoldagen och håller sig lättare friska. Att röra på kroppen regelbundet är bra för barns inlärning, minne och koncentrationsförmåga och lägger grunden för goda vanor som håller i sig upp till vuxen ålder.

God trafikmognad och stärkt självkänsla
Yngre barn har ännu inte uppnått den trafikmognad så de på egen hand kan ta sig till skolan. Ett sätt för vårdnadshavare att då både ge dem en möjlighet att gå och cykla och samtidigt få ihop vardagspusslet är att gemensamt med andra familjer gå ihop och starta en vandrande eller cyklande skolbuss. Vårdnadshavare turas då om att gå eller cykla med barnen till skolan. Att gå eller cykla tillsammans med barnen kan ge dem möjligheten att lära sig trafikregler och uppskatta vilka faror som finns i trafiken. Det i sin tur ökar chansen till god trafikmognad när de på egen hand ger sig ut i trafiken, ökar handlingskompetens och stärker självkänslan.

Läs mer om Gävle kommuns arbete med barns hållbara resor till skolan och pilotprojektet Vandrande och cyklande skolbuss här.