Positiva siffror i skolornas utvärdering av En bra start

Fyra tjejer står i rampljuset på en scen och sträcker upp sina knutna högernävar i luften.
Gävle kommun är huvudpartner till En bra start, där Brynäs IF tillsammans med UNICEF och övriga partners arbetar för barns rättigheter och social hållbarhet. Under det senaste läsåret har 91 procent av eleverna i årskurs 4-6 i Gävle fått besök av En bra start.

Ett viktigt mål med vårt sociala hållbarhetsprogram är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i Gävle. En central del är barns rättigheter och en trygg skolmiljö med motivation att lära. Det är väldigt glädjande att eleverna och lärarnas utvärdering av aktiviteterna i En Bra Start visar att över 90% av eleverna i årskurs 4-6 har besökts och att både elever och lärare tycker att aktiviteterna gör skillnad i och utanför klassrummet. Både när det gäller elevernas kunskaper om sina rättigheter genom barnkonventionen, men även i att vara en bättre kompis mot sig själv och mot andra, säger Jörgen Edsvik (S), kommunalråd och Gävle kommuns representant i styrgruppen för En Bra Start.

Syftet med En bra starts skolbesök är att verksamheten som extern aktör bekräftar och kompletterar budskapen skolan förmedlar och arbetar med varje dag, och på så sätt förstärka budskapen.

Skolbesöken sker både genom att En bra starts aktivitetsansvariga Kristian Nervik Nilsen och Alexander Corpeno Bäcklin håller så kallade kompissnack – men också genom att såväl herr- som damspelare från Brynäs IF kommer på besök.

Vuxna förebilder

Kompissnacken är en form av interagerande föreläsning med värderingsövningar och samtal om kompisskap – medan spelarbesöken utgår från att komplettera med vuxna förebilder. Spelarnas uppdrag under sina besök är att uppmuntra eleverna till läxläsning, inspirera till rörelse och fysisk aktivitet på skolområdet och att finnas där som vuxna förebilder för vardagliga samtal med barnen.

Målet med skolbesöken är att bidra till att stärka gemenskapen mellan barn, skapa en trygg skolmiljö, verka för att barn rör på sig och är aktiva samt att öka barnens motivation att lära.

Utvärdering

Skolåret 2019/20 har precis avslutats och därmed satt punkt för säsongens skolbesök. Innan eleverna gick på sommarlov fick de tillsammans med sina lärare utvärdera effekten av En bra starts närvaro.

Svaren visar att både elever och lärare anser att En bra start-besöken för med sig positiva effekter.Utvärderingsenkäten bygger på svar från elever i årskurs 5 och 6, samt lärare på de skolor En bra start besökt.

 • 90% anser att det är värdefullt att En bra start kommer till klassen för att ha kompissnack
 • 72% anser att Kompissnack har hjälpt dem bli en bättre kompis mot andra.
 • 65% anser att Kompissnack har hjälpt dem bli en bättre kompis mot sig själva
 • 64% anser att Kompissnack har hjälpt dem bli en bättre kompis mot miljön
 • 90% anser att de har lärt sig mer om Barnkonventionen och sina rättigheter genom En bra starts kompissnack
 • 100% anser att det är bra att En bra start kommer till deras klasser för att ha kompissnack
 • 85% anser att kompissnack ger ett positivt avtryck hos eleverna
 • 100% anser att kompissnack har en positiv påverkan på miljön i klassrummet
 • 95% anser att kompissnack har en positiv på verkan på miljön på rasterna
 • 95% anser att kompissnack fungerar långsiktigt socialt förebyggande
 • 50% använder sig av specifika verktyg eller metoder från kompissnack som underlättar i den dagliga verksamheten.

Många besök i Gävle

Totalt har representanter från En bra start besökt 26 olika skolor, 129 olika klasser och träffat totalt 3 623 skolelever vid minst ett tillfälle i Gävle, Hofors och Östhammar. Många av eleverna har En bra start träffat flera gånger.

Lilla Sätraskolan

Klass 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C

Stigslunds skola

Klass 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B

Ytterharnäs skola

Årskurs 4, 5, 6

Solängsskolan

Klass 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C

Vikingaskolan

Klass 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C

Alborga

Årskurs 3

Strömsbro skola

Klass 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B

Internationella Engelska skolan

Klass 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F

Lillhagsskolan

Klass 4A, 4B

Nya kastets skola

Årskurs 3, 4, 5, 6

Andersbergsskolan

Årskurs 5, klass 6B och 6C

Fridhemsskolan

Klass 4A, 4B, 5A, 5B

Milboskolan

Klass 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, samt årskurs 6

Gefle Montessoriskola

Årskurs 4, 5, 6

Hagaströms skola

Klass 4A, 4B, 5A, 5B

Sörbyskolan

Klass 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B

Hedesunda skola

Klass 4A, 5A, 6A

Prolympia

Årskurs 4, 5, 6, 7, 8, 9

Nynässkolan

Årskurs 8

Ludvigsbergsskolan

Klass 6A, 6B, 6C, 5A, 5B, 5C

Sjöängsskolan

Årskurs 5