Skolavslutningar och student blir annorlunda i år

Sommarblommor och flagga
I rådande läge med coronaviruset (Covid-19) kommer grundskolornas skolavslutningar och gymnasieskolornas studentexamen att genomföras på annat sätt än tidigare år.  Målsättningen är att de som vanligt ska bli minnesvärda och högtidliga.

Vi vet att studenten och avslutningar är betydelsefulla på många olika sätt. Ett kvitto på väl utfört arbete, en start för ett välbehövligt sommarlov och för studenterna ett kliv in i vuxenvärlden. I år ska vi ordna avslutningar som lever upp till det samtidigt som vi ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det är en stor utmaning för våra skolor och det är glädjande att notera det ansvarstagande som våra studentkommittéer uppvisar, säger Tomas Hartikainen, sektorchef Utbildning Gävle.

Grund- och gymnasieskolorna arbetar nu tillsammans med elever och studentkommittéer för att lösa utmaningen. Fortfarande återstår att hitta lösningar men de grundläggande ramarna är satta. Samtal och samarbete sker också med de fristående skolorna.

För grundskolorna är inriktningen att:

  • Förskoleklass till årskurs 8 har avslutning klassvis
  • För årskurs 9 kommer det att vara kombinationer av klassvis avslutning och t ex en gemensam lunch för årskurs 9 på skolan
  • Eventuellt kommer tal och sång att direktsändas ut till de olika klassrummen
  • Vårdnadshavare och anhöriga kommer inte att erbjudas att närvara

För studenterna vid Borgarskolan, Polhemsskolan och Vasaskolan är inriktningen att:

  • Ramarna för studenten ska vara likartade på alla skolor
  • Studentexamen sker klassvis
  • Genomförandet av tal, sång och stipendieutdelningar behöver planeras mer i detalj
  • Det blir inte något gemensamt utspring
  • Föräldrar och anhöriga kommer inte att erbjudas ta emot sin student på skolgården

Ytterligare information om studenten och skolavslutningar kommer att meddelas i början av maj och därefter kommer program att publiceras på respektive skolas hemsida.