Nya rekommendationer från 1 november vid luftvägssymtom

Syftet med de nya rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 och även andra luftvägsinfektioner som exempelvis RS-virus och influensa samt skydda personer i riskgrupp.

Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när de själva har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till skola och fritidsaktiviteter.

Följande rekommendationer gäller för alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret:

 • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, snuva, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De behöver som regel inte testa sig för covid-19.

De som stannat hemma kan komma tillbaka till skola och fritidsaktiviteter när de

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Följande rekommendationer gäller alla gymnasieelever och äldre som inte är fullvaccinerade:

 • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, snuva, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt.

De som är ovaccinerade och testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till skola och fritidsaktiviteter om de

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Detta gäller för personer som testat positivt för covid-19 (bär på sjukdomen)

De som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19. Detta ändras inte den 1 november.

De kan komma tillbaka till skola och fritidsaktiviteter om de

 • stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började
 • varit feberfria de två senaste dygnen
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Följande gäller för alla (lokal rutin Region Gävleborg)

 • De som bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar kan gå till skolan. Var uppmärksam på om eleven får symtom.
 • De som har varit i närheten av en person som fått bekräftad covid-19 ska själv testa sig, även de som är vaccinerad. Egenprovtagning för corona Gävleborg – 1177 Vårdguiden

När ska jag stanna hemma vid covid-19? – 1177 Vårdguiden

Det här gäller från den 1 november — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)