Gävle kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset. Information och råd som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Erbjudande om förmånscykel för anställda i Gävle kommun

Cyklar i cykelställ.
Från och med i år har tillsvidareanställda i Gävle kommun möjlighet att hyra en så kallad förmånscykel via arbetsgivaren. Cykelhyran betalas genom ett bruttolöneavdrag, och medarbetaren får därmed tillgång till en cykel med upp till 38 procents rabatt.

Vi införde cykelförmånen för att underlätta för kommunens medarbetare att ta cykeln istället för bilen. Att cykla till och från arbetsplatsen förbättrar hälsan och bidrar till minskade utsläpp. För varje person som cyklar istället för att ta bilen, och har fem kilometer till jobbet, minskar koldioxidutsläppen med mer än ett halvt ton årligen, säger kommunalråd Therese Metz (MP).

Det kommunala bolaget Gavlefastigheter AB införde tidigare förmånscyklar för sina medarbetare, och över 20 procent av medarbetarna valde då att ta del av erbjudandet. Om en lika stor andel av Gävle kommuns medarbetare nappar på erbjudandet kommer kommunen att distribuera cirka 1500 cyklar under tre år.

Satsningen på förmånscykel går i linje med det miljöstrategiska programmet och eftersom det är ett förmånligt, enkelt och tryggt sätt för medarbetare att använda en ny, fin cykel tror vi att det stärker Gävle kommuns målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare, säger HR-strateg Per Karlsson.