Lärare lär lärare om kodning i klassrummet

  • 0
  • 8
En kall januarieftermiddag samlades omkring 120 lärare från Gävle och Sandviken på ett så kallat teachmeet för att inspireras och lära sig mer om hur det går att jobba med programmering och kodning i undervisningen. Teachmeet är en mötesform där lärare delar med sig av sina kunskaper till andra lärare genom korta minipresentationer.

Gävle kommun är tidigt ute med att initiera en träff om kodning i skolan. Det finns nämligen förslag på att programmering ska ingå i grundskolans läroplan men inget beslut har fattats än.

– Vi har valt att era den här träffen redan nu för att vara ute i god tid, vi agerar istället för att reagera. Det är viktigt att eleverna lär sig om hur tekniken fungerar eftersom det hela tiden skapas nya yrkeskategorier inom teknik och IT men också för att det är ett sätt att förstå samhället vi lever i, säger Mikael Svensson, IKT-strateg på Utbildning Gävle, som arrangerade träffen tillsammans med Sandvikens kommun.

Eleverna lär sig koda genom robotar

Kodning kan förklaras som ett verktyg eller ett språk och genom att behärska kodspråket kan man skapa något, till exempel ett spel. Ett vanligt sätt att introducera barn och elever till kodning är med hjälp av robotar. Eleverna lär sig att styra roboten att ta sig igenom en hinderbana eller utföra olika uppgifter.

– Eleverna tycker det är jätteroligt, säger Elin Nilsson som vanligtvis är lärare i spanska men som också undervisar i programmering på Sofiedalsskolan där de inför ämnet på elevens val. Elin var en av de lärare som höll en miniföreläsning om hur hon gör för att lära eleverna kodning.

Kodning som verktyg i flera skolämnen

Även om kodning till stor del handlar om matematik och teknik så går det också att använda som ett digitalt verktyg i flera andra ämnen, så som svenska och engelska. Cathrin Andersson och Linda Nyström, lärare i matematik och NO på Vallbacksskolan, berättade i sin miniföreläsning att de samarbetade med engelsklärare på skolan. Eftersom många begrepp och filmer om programmering på nätet ofta är på engelska blev det naturligt att även ha engelskalektion i samband med att eleverna lärde sig att programmera egna spel.

Ta vara på kunskaper

Efteråt samlades lärarna utanför föreläsningssalen för en välförtjänt kopp kaffe. De testade robotarna och pratade med sina kollegor som hållit minipresentationer. Mikael Svensson menar att dagen är ett bra sätt att knyta kontakter.

– Det är viktigt att ta vara på den kunskap som finns på våra skolor och sprida den till fler. Det finns uppenbarligen ett stort intresse och nyfikenhet för kodning bland lärare så det är möjligt att vi arrangerar en uppföljning.

Vad tycker du?
  • Gilla (0)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)