Utmärkelsen Sveriges karriärföretag 2020

Utmärkelsen ges till de 100 arbetsgivare i Sverige som årligen utses vara mest attraktiva att göra karriär på för studenter och unga yrkesverksamma.

Gävle kommun är attraktiv

Gävle kommun är återigen utnämnd som ett av Sveriges karriärföretag.

Syftet med utmärkelsen är att förenkla för Sveriges studenter och unga yrkesverksamma att hitta sin nästa arbetsgivare, samt att belöna ett framgångsrikt arbete med varumärket som arbetsgivare.

Juryns motivering:

” Genom en innovativ arbetsmiljö och karriärmöjligheter där medarbetarna kan växa och utvecklas inom organisationen arbetar Gävle kommun attraktivt med Employer Branding. De inspirerar både potentiella och nuvarande medarbetare till ständig utveckling. Härmed utses Gävle kommun till ett av Sveriges Karriärföretag 2020. ”

Mer om utmärkelsen

Här hittar du mer information om Gävle kommuns utnämnande hos Karriärföretagen.