Välkomstbrev och kallelser inför Komvux studieperiod 4, 2020

Den 3 juli börjar antagningsbesked, välkomstbrev och kallelser att skickas ut till Er som sökt till höstens kurser och utbildningar på komvux. Det innebär att de bör vara i brevlådorna veckan därpå, under vecka 28. Nedan ser du välkomstbrevet och de kallelser som skickats till er beroende på vad ni har blivit antagna till.

Välkomstbrev

Varmt välkommen till Vuxenutbildningen i Gävle! Vi är glada att du valt att studera hos oss. Vi hoppas att du ska trivas och få en lärorik och utvecklande studietid.

Studiestart

Kursstarten till period 4 kommer att ske digitalt och din kurs kommer att bedrivas med ett distansupplägg i Microsoft Teams. Nedan finns två länkar till Dig som behöver mer information till denna digitala plattform:

Installera Teams på dator

Ansluta till möte i Teams

Frånvaroinformation

Det är mycket viktigt att du loggar in i Teams enligt informationen i din kallelse. Första träffen i kursen är obligatorisk. Du förlorar din kursplats om du inte anmäler din frånvaro. Kan du inte närvara vid första lektionen ska du anmäla din frånvaro.

Kallelse med schema: frånvaro anmäls genom att ringa Skola 24 före kl 12:00 på telefon 0515 – 77 73 24.

Kallelse utan schema: frånvaro anmäls genom att kontakta läraren i kursen via Teams.

Anmälan måste göras varje dag du har lektion.

Har du någon form av studiestöd (CSN) och blir sjuk ska du redan första dagen sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Tänk på att du även kan behöva ett läkarintyg vid längre tids sjukdom. Se information på Försäkringskassans hemsida vad som gäller angående läkarintyg. Är du sjukskriven längre än en vecka ska du kontakta din lärare eller skolan telefon 026 –17 80 00 (kundtjänst), för att inte riskera att du stryks från kursen och förlorar din plats. Om du har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag om det finns synnerliga skäl. Förordning för vuxenutbildning kap 7 §1.

Studerandeinformation

Allmän studerande information hittar du på vår hemsida gavle.se/vux. Där finns även en lista över böcker/läromedel. Du behöver ha böckerna när kursen startar. Vi vill påminna dig om att studier inom Vuxenutbildningen innebär både lärarledda lektioner och självstudier. Att studera heltid motsvarar 40 arbetstimmar per vecka.

Schemakrockar

Har du schemalagda kurser i din kallelse och en eller flera schemapositioner är schemalagda samtidigt kan det vara bättre att läsa den ena kursen i en annan studieform t ex närdistans. Det är ditt eget ansvar som elev på Vuxenutbildningen att följa kursen och närvara på erbjudna lektioner. Behöver Du hjälp med ett önskemål om ändring av kurs bör du så snart som möjligt kontakta en studievägledare för hjälp. Se kontaktinformation längre ner.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om din utbildning/kurs kommer det att från vecka 33 finnas en lista med e-postadresser till alla lärare under rubriken Första veckan som ny elev på vuxenutbildningen.

Har du frågor om inloggning eller att få igång Office 365 och Teams på dina enheter kan du skicka e-post till utbildningscentrum@gavle.se.

Studievägledning

Behöver du prata med en studievägledare finns de på telefon 026-17 80 00 eller studievagledning@gavle.se.

Övrigt

Om du inte ska läsa kursen som du har blivit antagen till ska du meddela det till Gävle kommuns kundtjänst, telefon 026-17 80 00 eller gavle.kommun@gavle.se.

Om du har en pågående kurs under studieperiod 3 med förkunskapskrav till nästföljande kurs i studieperiod 4, måste du bli godkänd för att få börja.

Likaså gäller för kurs du är antagen till under studieperiod 4 med förkunskapskrav till antagen kurs med start i studieperiod 5, du måste bli godkänd för att få börja.

 

Kallelse till Studieperiod 4 – 2020

Studieperiod 4 – 2020 startar måndagen den 24 augusti. På grund av rådande omständigheter är det beslutat att kursstarten till period 4 kommer att ske digitalt och din kurs kommer att bedrivas med ett distansupplägg i Microsoft Teams. Schematiderna för de kurser du blivit antagen till står under respektive kurs. Det är mycket viktigt att du loggar in i Teams vid den första schematiden, i respektive kurs, under första kursveckan för att ta del av kursupplägg och komma igång med din kurs. Mer information och inloggningsuppgifter kommer att skickas ut via e-post i början av vecka 34. Om du inte har mottagit något meddelande senast torsdag vecka 34 är det mycket viktigt att du kontaktar oss på telefon 026 – 17 80 00 (kundtjänst) så att vi hinner hjälpa dig innan kursstart. Se bifogat Välkomstbrev för viktig information inför din kursstart till studieperiod 4.

Om du är antagen till kurs/er med start i studieperiod 5, november: Mer information gällande kursstarten till P5 kommer att skickas hem under vecka 42.

Kallelse till Studieperiod 4 – 2020 Vård

Studieperiod 4 – 2020 startar måndagen den 24 augusti. På grund av rådande omständigheter är det beslutat att kursstarten till period 4 kommer att ske digitalt och din kurs kommer att bedrivas med ett distansupplägg i Microsoft Teams. Det är mycket viktigt att du loggar in i Teams under måndagen den 24/8, i respektive kurs, för att ta del av kursupplägg och komma igång med din kurs. Mer information med inloggningsuppgifter osv kommer att skickas ut via e-post i början av vecka 34.                                                                                                                                                                              Om du inte har mottagit något meddelande senast torsdag vecka 34 är det mycket viktigt att du kontaktar oss på tfn 026 – 17 80 00 (kundtjänst) så att vi hinner hjälpa dig innan kursstart. Se bifogat Välkomstbrev för viktig information inför din kursstart till studieperiod 4.

Kallelse till Studieperiod 4 – 2020 Närdistans

Studieperiod 4 – 2020 startar måndagen den 24 augusti. På grund av rådande omständigheter är det beslutat att kursstarten till period 4 kommer att ske digitalt och din kurs kommer att bedrivas med ett distansupplägg i Microsoft Teams. Det är mycket viktigt att du loggar in i Teams under måndagen den 24/8, i respektive kurs, för att ta del av kursupplägg och komma igång med din kurs. Mer information med inloggningsuppgifter osv kommer att skickas ut via e-post i början av vecka 34. Om du inte har mottagit något meddelande senast torsdag vecka 34 är det mycket viktigt att du kontaktar oss på tfn 026 – 17 80 00 (kundtjänst) så att vi hinner hjälpa dig innan kursstart. Se bifogat Välkomstbrev för viktig information inför din kursstart till studieperiod 4.

Om du är antagen till kurs/er med start i studieperiod 5, november: Mer information gällande kursstarten till P5 kommer att skickas hem under vecka 42.