Information om coronaviruset (covid-19)

Information om coronaviruset (covid-19)

Den kommunala vuxenutbildningen i Gävle följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar:

  • Elever ska vara mycket uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.
  • Vid uppvisande av sådana symtom ska elever vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.
  • Om elever inte har några symptom gäller närvaro som vanligt.

Om en medarbetare eller elev i någon av våra verksamheter bekräftas ha covid-19 kommer vi att följa de direktiv vi får från Region Gävleborgs smittskyddsenhet i det specifika fallet. Här kommer resultatet av smittskyddsenhetens smittspårning att vara avgörande för om och när information ges och vilka åtgärder som behöver sättas in.

Om läget skulle ändras och det blir särskilda rekommendationer för förskolor och skolor kommer informationen att uppdateras här.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats eller ring informationsnummer 113 13.

Läs Gävle kommuns nyhet om coronaviruset