Viktig information till våra elever

Distansundervisning införs vid Vuxenutbildningen

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges kommunala vuxenutbildningar inför distansundervisning
med anledning av coronaviruset. 

Från och med måndag den 23 mars kommer alla studier vid den kommunala
vuxenutbildningen i Gävle att bedrivas enbart på distans.  

Inställda Nivåtester

På grund av nuvarande läge gällande Coronaviruset så har Vuxenutbildningen beslutat att ställa in alla nivåtester från och med vecka 13 (måndag 23 mars) och framåt. Håll utkik på vår hemsida och i våra sociala medier för information om när vi startar med nivåtester igen.

Du som redan studerar vid Vuxenutbildningen 

Du som studerar på vuxenutbildningen kommer att få mer information från din
lärare på lektion, via e-post eller via Teams. 

APL och Lärling 

Arbetsplatsförlagt lärande, APL bedrivs som vanligt. 
Lärlingsutbildning bedrivs som vanligt.  

Stanna hemma om du är sjuk 

Undvik att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma om du är förkyld eller sjuk.
Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. 

Om du har frågor 

Gävle kommuns kundtjänst 
Tfn 026-17 80 00 
E-post gavle.kommun@gavle.se