Ekonomi & Redovisningsassistent

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du kunskaper motsvarande grundläggande svenska/svenska som andraspråk och matematik.

 

Beskrivning

Grundläggande utbildning för dig som vill arbeta inom ekonomiområdet. Utbildningen förbereder dig för att arbeta som ekonomi- och redovisningsassistent med ekonomiska underlag, bokföring, bokslut, avstämningar, Iönehantering, utbetalningar och skatter.

I utbildningen får du också kunskaper inom bokförings-, fakturerings- och administrationsprogram samt Officeprogram.

Utbildningen är även lämplig för dig som vill arbeta inom andra delar av ekonomiområdet eller är intresserad av att starta eget företag.

Ingen APL ingår i utbildningen.

 

Kursinnehåll

Kurser period 1 Kurskod Gymnasiepoäng
Administration 1, ADMADM01 100
Administration 2 ADMADM02 100
Information och kommunikation 1 INFINF01 100
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 100
Kurser period 2 Kurskod Gymnasiepoäng
Entreprenörskap ENTENR0 100
Affärskommunikation AFFAFÄ00S 100
Administration Specialisering ADMADM00S 100
Personaladministration ADMPER0 100
Redovisning 2 FÖRRED02 100

*Möjlighet att göra Komvuxarbete finns.

 

Kurstid: 23 augusti 2021 – 27 maj 2022

Studieomfattning: Heltidsstudier

Ansökningsperiod: 26 april – 4 juni. Ansökan sker via webbformulär

Sökande folkbokförd i annan kommun än Gävle

Innan du som boende i annan kommun än Sandviken, Hofors, Ockelbo, och Älvkarleby ansöker på webben behöver du ett yttrande från vuxenutbildningen i din hemkommun. Yttrandet ska bifogas i din webbansökan. Om du är boende i ovanstående kommuner behöver du inget yttrande, men du måste ansökan via blankett (pdf-fil) som ska skickas till utbildning@gavle.se

 

Utbildningen berättigar till stöd via CSN. www.csn.se