Personbilsmekaniker – förlängd ansökningstid

Förkunskaper

Grundskola med betyg i grundläggande Svenska/Svenska som andraspråk. B- körkort

Beskrivning

Har du ett stort intresse för fordon och motorer och tycker om problemlösning? Då kan personbilsmekaniker vara en utbildning för dig. Inom fordonsteknik arbetar man till exempel med felsökningar med hjälp av elektronisk test- och mätutrustning och utifrån den informationen utför man sedan reparations- och underhållsarbeten.

 

Kursinnehåll

Kurser Kurskod Gymnasiepoäng
Fordonsteknik – introduktion FODFOO0 200
Personbilar – verkstad och elteknik SEOPER0 100
Personbilar – basteknik SEOPEB0 100
Personbilar – service och underhåll 1 SEOPER01 100
Personbilar – service och underhåll 2 SEOPER02 100
Personbilar – förbränningsmotorer REPPER0 100
Personbilar – kraftöverföring REPPES0 100
Personbilar – chassi och bromsar REPPEO0 100
Personbilar – system och diagnosteknik 1 REPPER01 200
Personbilar – system och diagnosteknik 2 REPPER02 100
El- och hybridfordon 1 ELCELO01 100

 

Kurstid: 23 augusti 2021 – 17 december 2022

Studieomfattning: Heltidsstudier 100%

Ansökningsperiod:  13 juli – 8 augusti. Länk till webbansökan.

Sökande folkbokförd i annan kommun än Gävle

Innan du som boende i annan kommun än Sandviken, Hofors, Ockelbo, och Älvkarleby ansöker på webben behöver du ett yttrande från vuxenutbildningen i din hemkommun. Yttrandet ska bifogas i din webbansökan. Om du är boende i ovanstående kommuner behöver du inget yttrande, men du måste ansökan via blankett (pdf-fil) som ska skickas till utbildning@gavle.se

 

Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen och Yrkesakademin.

Vid frågor kontakta: vux.gavle@ya.se

 

Utbildningen berättigar till studiemedel. Ansökan via www.csn.se