Vård- och omsorgsutbildning till undersköterska.

Beskrivning

Vård- och omsorgsutbildningens kurser startar två gånger per år, i augusti och i januari.

Utbildningen utgår från gymnasiets vård- och omsorgsprogram och avser att ge kunskaper inför arbete som undersköterska inom tex hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatrisk verksamhet eller funktionsvariation. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Du läser bland annat om människokroppens uppbyggnad och funktion, hälsa och sjukdom, etik och livsfrågor.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår. Kan förekomma både dagtid, kvällstid och på helger

Vård och omsorgsutbildningen använder sig av en flexibel studieform som innebär att du kan välja att delta i en elevgrupp med både lärarledda moment i klassrum, lärarledda moment digitalt och självstudier. I utbildningen förekommer obligatoriska moment som prov, metodövningar och seminarier. Var och ett av dessa erbjuds vid minst två tillfällen så att om du arbetar kan du välja det datum som passar dig bäst. I övrigt studerar du i egen takt på valfri tid och plats. Vid kursstart bestämmer du i samråd med lärare hur ditt individuella upplägg kommer att bli.

Studieformen ställer krav på motivation, självdisciplin och ansvarstagande då det är mycket studietid på egen hand. Det är en studieform som lämpar sig även för dig som vill kombinera studier med arbete. .

Du studerar med hjälp av Office365/ lärplattform, vilket kräver att du har tillgång till en dator. Skrivningstider erbjuds två gånger i veckan. På Vux finns en lärstudio som är öppen och bemannad med lärare. Du är välkommen att sitta där och studera på egen hand eller i grupp. Du kan få en genomgång av svåra moment eller reda ut frågor med lärarna. På skolan finns också en studiehall och ett mediatek med datorer där du kan studera så ofta du vill.

Förkunskaper

Motsvarande grundskola med godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk.

Validering

  • Du som har tidigare kunskaper/erfarenheter inom yrkesområdet har möjlighet att få dessa validerade. Välj validering vid ansökan och bifoga ett personligt brev som visar dina kunskaper/erfarenheter. Bifoga även betyg från tidigare studier. Du kommer att kallas till ett kartläggningssamtal för vidare studieplanering.
  • För att kunna få ett Vård och omsorgsdiplom ska du även ha betyg i  svenska /svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1. (Totalt 1500 poäng).  Läser du termin 1 och 2 och läser Svenska/ Svenska som andra språk 1 har du en vårdbiträdesutbildning. (Totalt 800 poäng).

 

Kursinnehåll

Termin 1 HT 2021

Kurskod  

Kursnamn

 

Poäng APL
ORKORK Orienteringskurs 50
ANOANA01

 

Anatomi och fysiologi 1 (10 v innan Omv 1) 50  
SOASOC01 Social omsorg 1 100 APL
OMVOMV01 Omvårdnad 1 100 APL
FUTFUN01

 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
  totalt poäng 400  

 

Termin 2 VT2022

Kurskod Kursnamn Poäng  

APL

 

SAMSAM1a1 Samhällskunskap 50
PSKPSY01 Psykologi 1 50
GERGER0 Gerontologi och geriatrik 100 APL
HAOHAL01 Hälso- och sjukvård 1 100 APL
PSYPSY01 Psykiatri 1 100
  totalt poäng 400  

 

Termin 3 HT2022

Kurskod Kursnamn Poäng  

APL

 

FUTFUN02

 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 APL
SOASOC02 Social omsorg 2 100 APL
PSYPSY02 Psykiatri 2 100 APL
ANOANA02 Anatomi och fysiologi 2 50
PSKPSY02 Psykologi 2 50
  totalt poäng 400  

 

Termin 4 VT2023

Kurskod Kursnamn Poäng  

APL

 

OMVOMV02 Omvårdnad 2 100 APL
HAOHAL01 Hälso- och sjukvård 2 100 APL
SVESVE01 /SVASVA01 Svenska/SVA 2 100
VADVAD00S Vård och omsorgs specialisering/Komvuxarbete 100 Val av den studerande
  totalt poäng 400 /500  

 

Ansökan

Ansök via webbformulär (kräver BankID) eller på blankett om du saknar Bank-ID.