Barnskötare – Lärling. Ansökan öppnar under hösten 2021

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande med godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk.

Beskrivning

Vill du arbeta med barn och är intresserad av pedagogik och barns/ungdomars utveckling? Här är utbildningen för dig som vill utbilda dig till barnskötare. Lärlingsupplägget innebär att du är ute minst 70% av studietiden på en arbetsplats. Det medför att du får nära kontakt med arbetslivet. Teori sker i skolan med stöd av yrkeslärare. Detta sker både i grupp och enskilt.

 

Kursinnehåll

Lärande och utveckling, PEDLÄR0, 100 p

Människors miljöer, PEDMÄI0, 100 p

Kommunikation, PEDKOU0, 100 p

Pedagogiskt arbete, PEGPEA0, 200 p

Etnicitet och kulturmöten,  SOIETN0, 100 p

Grundläggande vård och omsorg, GRUGRD0, 100 p

Hälsopedagogik, HALHAL0, 100 p

Specialpedagogik 1, SPCSPE01, 100 p

Barns lärande och växande, PEDBAS0, 100 p

Skapande verksamhet, PEGSKP0, 100 p

Pedagogiska teorier och praktiker, PEDPED0, 100 p

Pedagogiskt ledarskap, PEDPEG0, 100 p

Gymnasiearbete (valbar kurs), GYARBF, 100 p

 

Kursstart: Planerad start januari 2022.

Studieomfattning: Heltidsstudier. Minst 70% av utbildningen är arbetsplatsförlagd.

Utbildningssamordnare: Vuxenutbildningen Gävle.

Ansökan: Ansökan öppnar under hösten 2021. Ansök via webbansökan. Bifoga personligt brev och CV.