Handel – Lärling.

Förkunskaper

Motsvarande grundskola med godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk och matematik.

Beskrivning

Grundläggande utbildning för dig som vill arbeta inom detaljhandeln och har ett intresse för service och kundbemötande. Handeln är en bransch som ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika områden. Till exempel butik inom mat, kläder, sport eller heminredning.
Teoretiska studier kombineras med arbetsplatsförlagt lärande i en butik.

Som lärling kommer minst 70% av utbildningen att ske på en arbetsplats. Den kompletterande teorin du behöver läser du i skolan. Efter utbildningen har du goda möjligheter att få arbete inom handeln.

 

Kursinnehåll

Kurser period 1 Kurskod Gymnasiepoäng
Branschkunskap HANSBRS0 100
Servicekunskap FÖSSEV0 100
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01 100
Handel specialisering – Varuhantering HANHA00S 100
Affärsutveckling och ledarskap HANAFR00 100
Handel specialisering – Kassaarbete HANHAN00S 100
Personlig försäljning 1 FÖSPER01 100
Entreprenörskap ENTENR0 100
Inköp 1 INKINK01 100
Komvuxarbete 100

 

Kurstid: 23 augusti 2021 – 27 maj 2022. Obs! Studietiden kan variera beroende på tidigare kunskaper och erfarenheter.

Studieomfattning: Heltidsstudier

Ansökningsperiod: 26 april – 4 juni. Ansökan görs via webbformulär.

Sökande folkbokförd i annan kommun än Gävle

Innan du som boende i annan kommun än Sandviken, Hofors, Ockelbo, och Älvkarleby ansöker på webben behöver du ett yttrande från vuxenutbildningen i din hemkommun. Yttrandet ska bifogas i din webbansökan. Om du är boende i ovanstående kommuner behöver du inget yttrande, men du måste ansökan via blankett (pdf-fil) som ska skickas till utbildning@gavle.se

 

Utbildningen berättigar till studiemedel. Ansökan via www.csn.se