Gävle kommuns Kulturpris 2022

Gävle kommuns Kulturpris 2022 tilldelas Hans Carstensen. Motivering: ”För hans av så många uppskattade och mångfasetterade kulturskapande samt för hans starka engagemang i att på ett inspirerande sätt i olika sammanhang lyfta andra kulturskapare.”