Gävle mot narkotika – Ditt val spelar roll

Användning och försäljning av narkotika är ett stort samhällsproblem. Inköp av narkotika finansierar organiserad kriminalitet, bidrar till våldspiralen i samhället och pengarna lockar barn och unga till gängen. Men tillsammans kan vi göra skillnad. Tack till dig som tar avstånd från narkotika – ditt val spelar roll.