Gävle mot narkotika – Ditt val spelar roll

Användning och försäljning av narkotika är ett stort samhällsproblem. Inköp av narkotika finansierar organiserad kriminalitet, bidrar till våldspiralen i samhället och pengarna lockar barn och unga till gängen. Men tillsammans kan vi göra skillnad. Tack till dig som tar avstånd från narkotika – ditt val spelar roll.

Narkotika och gängkriminalitet

I Sverige omsätter narkotikahandeln årligen 2,7 – 6,9 miljarder kronor och är en inkomstkälla för kriminella. Varje år dör över 100 personer i Sverige i gängrelaterade brott. Att minska efterfrågan, försäljning och inköp av narkotika är därför en viktig del i arbetet mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet.

Situationen i Gävle

I Gävle används framför allt cannabis, kokain, synt, amfetamin, tramadol och ecstasy. Tio gånger per år genomför Gävle kommun en avloppsanalys för att undersöka hur mycket narkotika som är i omlopp i kommunen. Undersökningarna visar att cannabis ökat något de senaste åren samtidigt som kokain minskat.

Kommunens drogsamordnare har räknat ut ungefär hur mycket kokain respektive cannabis och pengar det rör sig om i Gävle. Tänk på att uträkningen är ett försök att belysa situationen i Gävle och inte ger en exakt bild.

Utifrån det vi kan se i avloppen är årskonsumtionen av cannabis i Gävle kommun cirka 260 kilo. Den mängden cannabis har ett gatuvärde på cirka 39 miljoner kronor. Inköpspriset för säljaren är 14 miljoner. Det ger en vinst på 25 miljoner.

Utifrån det vi kan se i avloppen är årskonsumtionen av kokain i Gävle kommun cirka 10,4 kilo. Den mängden kokain har ett gatuvärde på 10.4 miljoner kronor. Inköpspriset är 4,4 miljoner. Det ger en vinst på 6 miljoner.

Gävle kommun arbetar brottsförebyggande och med trygghet genom flera olika insatser. Läs mer om trygghet och brottsförebyggande arbete i Gävle.

Så kan du bidra i arbetet mot narkotika

Var med i arbetet mot narkotika du med. Alla kan vara med och din insats är viktig.

Var uppmärksam och se varningstecken

Missbruk förekommer i alla åldrar och samhällsklasser. Genom att vara uppmärksam på varningstecken kan du hjälpa personer som har ett missbruk att få stöd och hjälp. Fråga hellre en gång för mycket och agera om du misstänker att någon använder droger.

Det kan vara svårt att veta säkert om någon missbrukar narkotika. Men det finns tecken du kan vara uppmärksam på. En person som använder narkotika kan förändras både psykiskt, fysiskt och i sitt beteende och sociala samspel.

Tecken på att någon missbrukar narkotika kan till exempel vara

 • ökad alternativt minskad aptit eller ökad konsumtion av sötsaker.
 • kraftiga humörsvängningar och är hotfull och/eller arg.
 • koncentrationssvårigheter och en ojämn och/eller försämrad arbetsprestation.
 • fysiska tecken som irriterad näsa, näsblod eller röda ögonvitor.
 • minskat intresse för tidigare fritidsaktiviteter eller svårt att prata om fritiden.
 • förändringar vad det gäller hälsa och hygien.
 • oförklarlig trötthet, sömnproblem eller svår att väcka.
 • personen har börjat ljuga, är nedstämd, stressad eller skyller sina misstag på andra.
 • förändrat umgänge, upphör med gamla kontakter helt till förmån för nya.
 • att personen har en drogliberal attityd och försvarar droganvändning.
 • att personen har något annat än gammal snus i snusburkens lock eller att det finns egenrullade cigaretter i cigarettpaketet.
 • att personen hanterar kontanter mer och oftare än vanligt.
 • det kommer in eller skickas mer pengar än vanligt via personens Swish.

Drogslang är ord och uttryck som används i drogmiljöer, både av de som köper/använder och de som säljer droger. Lär dig känna igen drogslang för att kunna fråga och agera när det behövs.

Uttryck som polisen tycker du ska vara uppmärksam på:

 • Marijuana kallas även grönt, W, weed, gräs, skunk, dunder, Mary Jane, Marie och Anna, indian, blue cheese, pollen.
 • Amfetamin kallas även speed, tjack, sho, tjosan, ful, klet, vaket, affe, skor, billigt, ice.
 • Hasch kallas även för brunt.
 • Kokain kallas även ladd, jayo, kola, pulver, snö, stenar.
 • Ecstacy/MDMA kallas även XTC, Eva, E, Erik.
 • MDMA/ecstasy allas även molly, nappar, glad.
 • Tramadol kallas även Lena, tram.
 • Spliff kallas även joint, blandning, cannabis, tobak.
 • 3CMC/4CMC kallas även Synt eller Kristall.
 • Ett kilo kallas även kasse.
 • Ett hekto kallas även hegge.

Tips för att ta samtalet när du är orolig för någon

Få tips om hur du kan ta ett samtal om narkotika i filmerna nedan:

Använd polisens tipsfunktion

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott? Tipsa polisen via e-tjänst. Du kan vara anonym.

Delat i kampanjen Gävle mot narkotika – för företag, föreningar, skolor och andra verksamheter

Anmäl din verksamhet och beställ gratis material via vår e-tjänst som ni kan använda i sociala medier eller sätta upp fysiskt. Se material, beställ och anmäl er via vår e-tjänst här:

Stöd och hjälp

Det finns hjälp att få om du behöver stöd för att sluta använda narkotika. Vid missbruk och beroende erbjuder vi stöd, råd och behandling. Vi erbjuder även hjälp till unga vid missbruk och beroende och stödinsatser kopplade till kriminalitet och beroende bland unga.

Om du är orolig för någon annan är det bra att våga fråga och säga nej. Ta gärna hjälp av andra och säg nej till droger som grupp. Du kan även kontakta socialtjänsten för stöd och hjälp.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) sprider fakta och kunskap om alkohol och andra droger i samhället.

Droghjälpen erbjuder anonymt och kostnadsfritt stöd till dig som själv använder droger eller är orolig för någon annan.

Drugsmart erbjuder information, artiklar och frågor och svar om bland annat alkohol och narkotika.

Föräldraföreningen mot narkotika erbjuder rådgivning och självhjälpsgrupper för anhöriga till personer med missbruk.

Föräldraskolan om droger är ett utbildningsmaterial från Polisen och Polismuseet som ger dig verktyg för att kunna upptäcka droganvändning bland tonåringar. Utbildningsmaterialet finns på flera språk.

Information om beroende och skadligt bruk hos 1177 vårdguiden

Ungdomsmottagningen (UMO) erbjuder information och stöd till unga om missbruk och droger.

Så rekryteras barn och unga in i kriminalitet är en webbsida från polisen som informerar om hur det går till och vad vuxna bör vara uppmärksamma på. Här kan du läsa vad du behöver veta för att hjälpa och skydda barn och ungdomar.

Om kampanjen Gävle mot narkotika

Mellan den 27 maj och 2 juni 2024 kommer Gävle kommun tillsammans med polisen genomföra en kampanjvecka mot narkotika lokalt i Gävle. Kampanjen syftar till att medvetandegöra och få igång ett samtal om narkotikaanvändning och dess konsekvenser för individen och samhället.

 • I skolor och på fritidsgårdar finns representanter för att informera och samtala med barn och unga om narkotika.
 • Föräldramöte om narkotika i Gavlehovshallen tisdag 28 maj, klockan 18.00.
 • Manifestation på Stortorget torsdag 30 maj klockan 17.00.
 • Till missbruket – en utställning om barns berättelser av Grinden, visas i helhet på Andersbergs bibliotek från måndag 27 maj och övriga närbibliotek visar delar.
 • Vernissage av utställningen Till missbruket – en utställning om barns berättelser av Grinden på Länsmuseet Gävleborg onsdag 29 maj, klockan 17.00. Därefter visas utställningen en period.
 • Budskap hos olika aktörer i Gävle som deltar

I samband med kampanjen har en bildtävling anordnats där uppdraget var att skapa en kampanjbild som ska:

 • Kunskapshöja och medvetandegöra kring narkotika.
 • Öka förståelsen kring vilka direkta och indirekta effekter samt konsekvenser säljande, köpande och nyttjande av narkotika har/får i vårt samhälle.

Här de vinnande bidragen i årets tävling 2024:

1:a 7B Vallbacksskolan

Förstapristagaren i bildtävlingen Gävle mot narkotika för elever i högstadiet och gymnasiet.

2:a 9A Vallbacksskolan

Andrapristagaren i bildtävlingen Gävle mot narkotika för elever i högstadiet och gymnasiet.

3:a 9B Vallbacksskolan

Tredjepristagaren i bildtävlingen Gävle mot narkotika för elever i högstadiet och gymnasiet.

Tillsammans med flera aktörer i samhället vill vi genom kampanjen stärka boende och besökare i Gävle att ställning mot narkotika, gängen och försäljningen. Kampanjen vill också ge allmänheten eller omgivningen kring potentiella brukare verktyg för att se, förstå och agera. Genom att ditt och allas val spelar roll kan vi tillsammans förändra den pågående normförflyttningen kring narkotika. Kampanjen vill uppmuntra det friska och få det att växa.

Kampanjen kommer uppmärksammas både digitalt och fysiskt i olika forum som krog- och näringsliv, skola, idrott samt föreningsliv och är en del av samverkan Gävleborg mot narkotika där flera aktörer i regionen deltar.