Nu reser våra elever ut i världen igen

Vasaskolan i Gävle ligger i framkant bland Sveriges gymnasieskolor när det gäller att erbjuda elever studier utomlands. När pandemin satte fart 2020 satte den stopp för den möjligheten. Nu är restriktionerna borttagna och de första eleverna från Vasaskolan och Borgarskolan har kommit hem från sina två veckor med utlandsstudier.

Fortlöpande under resten av vårterminen åker grupper med elever i väg mot skolor i Belgien, Spanien och Tyskland.

– Vi har i över två års tid ställt in alla utlandsresor men också de besök som vi får av elever och personal från skolor i andra länder. Att vi nu får börja med våra resor och utbyten betyder mycket för våra elever eftersom internationalisering är en viktig del av Vasaskolan, säger Sören Fasting, internationell samordnare på Vasaskolan.

Vasaskolan är en ackrediterad Erasmus+ skola vilket innebär att skolan har möjlighet till finansiering från EU av olika projekt flera år framåt. Ett sådant projekt är utlandsstudier där syftet bland annat är förbättrad skolmotivation, måluppfyllelse, kulturupplevelser och förbättrade språkkunskaper för eleverna.

Under utlandsstudierna är det elever i mindre grupper som enskilt får följa en klass i ett annat land under två veckor. Under vårterminen kommer 54 elever från Vasaskolan och 11 från Borgarskolan att tillbringa två veckor i skolor i Spanien, Tyskland, Italien och Belgien.

Eleverna kommer tillbaka med erfarenheter på många plan

Tidigare resor har visat att eleverna själva tycker att de har fått med sig många och viktiga erfarenheter från de veckorna utomlands. Förutom ökade språkkunskaper har de också fått en större förståelse för olika kulturer. Att klara en hel del saker på egen hand i ett annat land har också inneburit viktiga lärdomar och i många fall ett ökat självförtroende.

– Eleverna får känna att de är en del av ett viktig internationellt sammanhang där förståelse och dialog är en grund för att jobba för fred och frihet, säger Sören Fasting.