Välkommen till gavle.se

Här kan du ta del av Gävle kommuns service, se vad som är på gång i kommunen och göra din röst hörd.

Aktuellt

De kan vinna Arkitekturpriset 2024

I februari fick allmänheten möjlighet att nominera objekt till årets arkitekturpris. Under nomineringsperioden blev 25 olika objekt nominerade, en del fick flera nomineringar. Nu har fem kandidater utsetts att gå vidare.

11 april 2024

Start för årets sandupptagning – då sopar vi ditt område

På vissa platser har det redan grovsopats, men 22 april inleds årets sandupptagning där Gävles vägar, gator, parker och torg ska sopas rena från sand och grus efter vinterns halkbekämpning.

10 april 2024

Snön smälter – minska risken för skador vid översvämning

8 april 2024

Ansök om skolskjuts inför höstens skolstart

Ansök om skolskjuts till och från skolan för läsåret 2024–2025. För att eleven ska hinna få ett beslut innan höstens skolstart behöver du skicka in din ansökan innan de datum som presenteras nedan. Du kan bara ansöka för en elev åt gången.

8 april 2024
Ett gult och svart fartgupp som ligger på en asfalterad väg.

Ansök om tillfälliga fartgupp mellan 1-30 april

2 april 2024

Gävles ekonomiska resultat för 2023 är nu klart

Gävle kommuns bokslut för 2023 redovisas i kommunstyrelsen tisdagen den 12 mars. Resultatet visar på ett underskott på 378 miljoner kronor för 2023. Just nu arbetar nämnderna i Gävle kommun för att komma till rätta med de underskott som kan kopplas till deras egna verksamhet.

12 mars 2024

Nytt pris för bussresor med 65+ biljetten från och med 1 april

Den 1 april 2024 höjs avgiften för 65+ biljetten, från 280 kronor per år till 400 kronor per år. Orsaken till höjningen är bland annat höjda avgifter inom kollektivtrafiken vilket gör att Gävle kommun behöver justera årskostnaden.

29 februari 2024
Agnes Kulthurhus

Nu upphandlar vi drift av bistro i Agnes Kulturhus 

Nu tar vi emot anbud från entreprenörer som vill driva verksamheten som en del av Agnes Kulturhus. 

27 februari 2024