Gävlen kunnan suomen kielen hallintoalueen uudet työntekijät

Mira Rutanen ja Tuuli Uljas ovat aloittaneet Gävlen kunnassa suomen kielen hallintoalueen koordinaattoreina. He tulevat vahvistukseksi kunnan kansallisiin vähemmistöihin liittyvään suomenkieliseen työhön Eeva Östbergin rinnalle, joka vastaa kaikkiin viiteen kansalliseen vähemmistöön liittyvästä strategisesta työstä.

Rekrytoinnin myötä Gävlen kunta valmistautuu vuoden 2019 alusta voimaan tuleviin vähemmistölain muutoksiin, joissa tarkennetaan erityisesti kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia. Vähemmistölain muutosten myötä tulee muun muassa lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua neuvonpitoihin kehittää ja kunnan tulee vastaisuudessa tarjota esimerkiksi esikoulutoimintaa olennaiselta osin suomen kielellä.

Tuuli Uljaksen tehtävänkuvaan kuuluu erityisesti ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten äänen esille nostaminen. Työn lähtökohtana on tavoittaa gävleläisiä lapsia ja nuoria, joilla on suomalaiset sukujuuret sekä kartoittaa heidän toiveitaan ja näkemyksiään koskien suomen kieltä ja omaa kulttuuri-identiteettiä.

Mira Rutasen työhön kuuluu yhteydenpito kunnan eri ruotsinsuomalaisiin yhdistyksiin ja toimijoihin, mutta myös toisen sukupolven ruotsinsuomalaisten aikuisten tavoittaminen sekä suomenkielisen ja ruotsinsuomalaisen kulttuuritarjonnan kehittäminen.

Koordinaattorit pyrkivät työssään tavoittamaan gävleläisiä ruotsinsuomalaisia lapsiperheitä ja kannustamaan heitä suomen kielen ylläpitämisessä ja käytössä. Molemmat koordinaattorit ovat myös mukana kehitysprojektissa ”Kieli ja kulttuuri hoitotyössä”, jolla pyritään kehittämään uusia metodeja suomenkielisen hoiva-alan henkilöstön työn tukemiseen.

Sekä Miralla että Tuulilla on vahva osaaminen ja kokemus aiemmista työtehtävistä ruotsinsuomalaisen vähemmistön ja vähemmistön oikeuksien parissa sekä ruotsinsuomalaisesta yhdistystoiminnasta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *