Beslut om bygglov för Agnes kulturhus vinner laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden fattade den 29 september beslut om att godkänna Gavlefastigheters bygglovsansökan för Agnes kulturhus. I och med att inga överklaganden har kommit in, har beslutet nu vunnit laga kraft. Det innebär att trafikomläggningen kring Slottstorget tas i bruk i mitten av november och rivningen av gamla stadsbiblioteket kan påbörjas i början av december.

-Vi är oerhört glada för att vi tagit det här helt avgörande steget för att få Agnes kulturhus på plats. Att det inte kommit in några överklaganden visar att Gävleborna tagit förslaget till sina hjärtan och ser fram emot att få se sin nya mötesplats bli verklighet, säger Jörgen Edsvik (S), ordförande i den politiska referensgruppen för Agnes kulturhus.

När beslutet nu vunnit laga kraft, kan Gavlefastigheter börja riva den byggnad där stadsbiblioteket tidigare legat för att under våren 2022 börja bygga Agnes kulturhus, Gävles nya kultur- och bildningscenter.

– Att beslutet vunnit laga kraft innebär att vi nått en ny milstolpe i projektet, vilket givetvis är väldigt glädjande. Vi kan nu gå vidare med nästa fas i projektet som planerat. säger Johannes Allringer Eriksson, projektledare på Gavlefastigheter.

I och med att rivning och sedan bygget av det nya kulturhuset kan komma i gång, behöver de planerade trafikomläggningarna kring Slottstorget tas i bruk. Det innebär att från och med mitten av november kommer all trafik som nu går framför gamla stadsbiblioteket att flyttas över till Södra Kungsgatan som får ett körfält för norrgående riktning och ett körfält för södergående trafik.

-Vi vet att det finns frågor och viss oro gällande trafikomläggningarna och hur de ska påverka framkomligheten för både gående, bussar och bilar. Det kommer bli en påverkan, men vi måste alltid sätta säkerheten för de som passerar en byggarbetsplats och de som har den som sin arbetsplats i första rummet, säger Hanna Gustafsson, projektledare trafikomläggning.

Agnes kulturhus har fått sitt namn efter författaren Agnes von Krusenstjerna (1894- 1940), som växte upp i Gävle. Kulturhuset har en budget på drygt 400 miljoner och i huset ska rymmas bland annat stadsbibliotek, konsthall, turistcentrum och ett kafé.

www.gavle.se/agneskulturhus