Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Speciallärare, Andersbergsskolan Andersbergsskolan 2015-09-03
Lärare 1-7, Andersbergsskolan Andersbergsskolan 2015-09-03
Boendestödjare, HVB Sesam Socialtjänst Gävle 2015-09-03
Lärare Svenska/SO, Sofiedalsskolan Sofiedal rektorsområde 2015-09-03
Vikariat Socialsekreterare, Utredningsgrupp Ensamkommande barn Socialtjänst Gävle 2015-09-03
Fritidspedagog, Fridhemsskolan Utbildning Gävle 2015-09-04
Studievägledare Polhemsskolan 2015-09-04
Barnsekreterare, Familjehemsgruppen Uppföljning Socialtjänst Gävle 2015-09-04
Barnskötare till Skräddargårdens förskola Skräddargården/Östers förskola 2015-09-04
Kurator på Vuxenutbildningen sfi Vuxenutbildningen 2015-09-06
Boendestödjare, natt, HVB Sesam Södra Socialtjänst Gävle 2015-09-07
Boendestödjare, natt, HVB Sesam Östra Socialtjänst Gävle 2015-09-07
Biträdande rektor till Andersbergsskolan Andersbergsskolan 2015-09-07
Lärare ma/no 6-9, Sätraskolan Sätra rektorsområde 2015-09-09
Planarkitekter med fokus på detaljplaner Samhällsbyggnad Gävle 2015-09-09
Planarkitekt med fokus på tidiga skeden Samhällsbyggnad Gävle 2015-09-09
Handledare till Utvecklingscentra Utvecklingscentra 2015-09-11
Projektledare/enhetschefer Omvårdnad Gävle 2015-09-13
Förvaltningschef Utbildning Gävle Gävle kommun 2015-09-13
Enhetschefer inom egen regi Omvårdnad Gävle 2015-09-13
Speciallärare i grundsär-/träningsskolan, Ulvsäterskolan Utbildning Gävle 2015-09-14
Lärare somaliska, studiehandledning, Sätra rektorsområde Utbildning Gävle 2015-09-14
Lärare i Matematik Polhemsskolan 2015-09-15
Lärare som svenska som andraspråk Borgarskolan 2015-09-15
Lärare i karaktärsämnen inom Barn- och Fritidsprogammet Polhemsskolan 2015-09-15
Verksamhetschef till Utredningsgrupp ungdom och familj Socialtjänst Gävle 2015-09-18
Orkesterchef Gävle Symfoniorkester Kultur & Fritid Gävle 2015-09-20