Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Myndighetschef - Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle 2015-10-04
Förskollärare till Ängsulls förskola Utbildning Gävle 2015-10-07
Grundskollärare 1-7 ma-no, sv-so, Fridhemsskolan Vallback rektorsområde 2015-10-08
Legitimerad gymnasielärare i musik, 60-80%, Vasaskolan. Vasaskolan 2015-10-08
Controller med inriktning HR till Kommunledningskontoret HR-avdelningen 2015-10-08
HR-konsult till Utbildning Gävle HR-avdelningen 2015-10-08
Områdesansvarig - Gavlehov Kultur & Fritid Gävle 2015-10-11
Projektledare till Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle 2015-10-11
Förskollärare till Smultronstället Utbildning Gävle 2015-10-11
Chef för näringslivsenheten Näringsliv och Arbetsmarknad Gävle 2015-10-11
Enhetschef till överförmyndarenheten Administrativa avdelningen 2015-10-11
Ekonom till IT-avdelning IT-avdelningen 2015-10-11
Lärare Musik åk 7-9 Sofiedalsskolan Sofiedal rektorsområde 2015-10-13
Fastighets- och IT-tekniker Vallback rektorsområde Vallbacksskolan 7-9 Vallback rektorsområde 2015-10-13
Studie- och yrkesvägledare till Sofiedals skola Sofiedal rektorsområde 2015-10-13
Skolbibliotekarie till Stigslund rektorsområde Stigslund rektorsområde 2015-10-13
Lärare, åk 1-5 Sätra rektorsområde Sätra rektorsområde 2015-10-13
Lärare ma/no 6-9, Sätraskolan Sätra rektorsområde 2015-10-13
Legitimerad Sjuksköterska/Distriktssköterska NATT Omvårdnad Gävle 2015-10-14
Legitimerad Sjuksköterska/Distriktssköterska Omvårdnad Gävle 2015-10-14
Timvikarier till Omvårdnad Gävle under året samt under jul och nyår Omvårdnad Gävle 2015-10-15
Färdtjänsthandläggare Samhällsbyggnad Gävle 2015-10-16
Speciallärare till Gymnasiesärskolan Polhemsskolan 2015-10-16
Speciallärare till Gymnasiesärskolan Utbildning Gävle 2015-10-16
Studievägledare Polhemsskolan 2015-10-16
Medarbetare fn placerad på Villa Milbo avlösningsvistelse Omvårdnad Gävle 2015-10-18
Medarbetare natt fn placerad på Hilleborg vård- och omsorgsboende Omvårdnad Gävle 2015-10-18
Handläggare Överförmyndarenheten Administrativa avdelningen 2015-10-18
Fritidssamordnare, 1 tillsvidaretjänst och 1 vikariat Kultur & Fritid Gävle 2015-10-25
Liftvärdar till Hemlingbybacken Kultur & Fritid Gävle 2015-10-25
Systemutvecklare Samhällsbyggnad Gävle 2015-10-25
Speciallärare/Specialpedagog till Grundsärskolans rektorsområde Grundsärskolan 2015-11-01
Arkitekt med god gestaltningserfarenhet Samhällsbyggnad Gävle 2015-11-04