Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Familjehemssekreterare, Utredningsenhet Ensamkommande Barn Socialtjänst Gävle 2016-05-06
Socialsekreterare, Utredningsenhet Ensamkommande Barn Socialtjänst Gävle 2016-05-06
Vik. Alkoholhandläggare Socialtjänst Gävle 2016-05-06
Lärare i svenska som andraspråk Borgarskolan 2016-05-08
Lärare, Hedesunda skola Solängen rektorsområde 2016-05-08
Lärare, Ytterharnäs skola Solängen rektorsområde 2016-05-08
Gymnasielärare i bild till Estetiska programmets Bild- och forminriktning Vasaskolan 2016-05-08
Gymnasielärare till Vasaskolan Vasaskolan 2016-05-08
Lärare i svenska eller svenska som andraspråk för grundskolan. Polhemsskolan 2016-05-08
Lärare i svenska och svenska som andraspråk för grundskolan. Polhemsskolan 2016-05-08
Lärare i matematik för grundskolan Polhemsskolan 2016-05-08
Projektledare för integrationsarbete i Sätra rektorsområde Sätra rektorsområde 2016-05-08
Lärare/Klassassistent sökes till gymnasiesärskolan,Polhem Polhemsskolan 2016-05-08
Ungdomskonsulent Polhemsskolan 2016-05-08
Studievägledare Polhemsskolan 2016-05-08
Elevassistent till gymnasieskolan Polhemsskolan 2016-05-08
Lärare i karaktärsämnen inom Barn- och Fritidsprogammet Polhemsskolan 2016-05-08
Skolassistent till Andersbergsskolan och modersmålsundervisningen Solängen rektorsområde 2016-05-08
Gymnasielärare i Matematik och Fysik Polhemsskolan 2016-05-08
Lärare i Kemi och Naturkunskap Polhemsskolan 2016-05-08
Enhetschef kansli Administrativa avdelningen 2016-05-09
Lärare åk 1-7 till härliga Hagaströms skola Hagaströms skola 2016-05-09
Socionom till Familjecentralen i Sätra Socialtjänst Gävle 2016-05-09
Lärare med inriktning fritidshem Stigslunds skola f-3 Stigslund rektorsområde 2016-05-10
Lärare i Hemkunskap och annat ämne Bergby centralskola Bergby centralskola 2016-05-10
Alkohol/drogbehandlare till Öppenvårdsenhet Vuxen Socialtjänst Gävle 2016-05-10
Gymnasielärare i svenska och annat ämne Vasaskolan 2016-05-11
Lärare i svenska som andraspråk Polhemsskolan 2016-05-11
Lärare i svenska som andraspråk Polhemsskolan 2016-05-11
Lärare Stigslunds skola Åk 4-6 Stigslund rektorsområde 2016-05-11
Lärare i SV/SO till Lillhagsskolan 7-9 Lillhagsskolan 2016-05-11
Lärare i Ma/NO till Lillhagen 4-6 Lillhagsskolan 2016-05-11
Lärare med inriktning fritidshem Åbyggeby skola Stigslund rektorsområde 2016-05-11
Lärare åk 1 Strömsbro skola Strömsbro skola 2016-05-12
Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Strömsbro skola Strömsbro skola 2016-05-13
Legitimerad Arbetsterapeut Omvårdnad Gävle 2016-05-13
Förskollärare i Förskoleklass, Fridhemsskolan Vallback rektorsområde 2016-05-13
Speciallärare/Specialpedagog till Lärvux Vuxenutbildningen 2016-05-13
Lärare i ekonomiämnen Borgarskolan 2016-05-15
Yrkeslärare inom handelsämnen Borgarskolan 2016-05-15
Två stråkpedagoger till El Sistema Kultur & Fritid Gävle 2016-05-15
Lärare i hotell- och turism Borgarskolan 2016-05-15
Lärare matematik Borgarskolan 2016-05-15
Speciallärare/specialpedagog Borgarskolan 2016-05-15
Lärare i Ma/No till Vallbacksskolan Vallback rektorsområde 2016-05-15
Lärare i sve/so till åk 2 Alborga skola Alborga skola 2016-05-15
Lärare i dans på Estetiska programmet Vasaskolan 2016-05-15
Landskapsarkitekt Samhällsbyggnad Gävle 2016-05-15
Näringslivsutvecklare med evenemangsinriktning Näringsliv och Arbetsmarknad Gävle 2016-05-15
Senior projektledare IT-avdelningen 2016-05-15
Lärare i idrott/eng till Lillhagsskolan 7-9 Lillhagsskolan 2016-05-16
Lärare åk 1-3, Solängsskolan Solängen rektorsområde 2016-05-17
Kock till Hövdingavägens förskola Bomhus förskoleområde 2016-05-17
Arbetsterapeut Enheten för daglig verksamhet 2016-05-17
Nätverksspecialist IT-avdelningen 2016-05-17
Lärare 1-3, Andersbergsskolan Solängen rektorsområde 2016-05-18
Lärare 4-6, Andersbergsskolan Solängen rektorsområde 2016-05-18
Familjerättssekreterare Socialtjänst Gävle 2016-05-20
Speciallärare/Specialpedagog, Sofiedalsskolan Grundsär Grundsärskolan 2016-05-20
Förskollärare, Tallbo särskola Grundsärskolan 2016-05-20
Speciallärare / Specialpedagog, Tallbo särskola Grundsärskolan 2016-05-20
Socialsekreterare till Försörjningsstödsenheterna Socialtjänst Gävle 2016-05-20
Revisor/kvalificerad sakkunnig Gävle kommun 2016-05-22
Enhetschef Närbiblioteken i Gävle Kultur & Fritid Gävle 2016-05-22
Förskollärare till Familjecentral Sätra Sörby förskoleområde 2016-05-22
Stadsarkitekt Samhällsbyggnad Gävle 2016-05-22
Förstelärare - Ma/NO åk 4-6, Sofiedals RO Sofiedalskolan 2016-05-23
Lärare till Forsbacka skola Forsbacka skola 2016-05-23
Fritidspedagog till Forsbacka skola F-6 Forsbacka skola 2016-05-23
Lärare Sve/SO alt Ma/NO till Sofiedalsskolan F-6 Sofiedalskolan 2016-05-23
Lärare i karaktärsämnen inom El- och Energiprogrammet, 2 tjänster Polhemsskolan 2016-05-29
Semestervikarier till Omvårdnad Gävle 2016 Omvårdnad Gävle 2016-05-30