Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Socialsekreterare med uppföljningsansvar, Utredningsenhet Ungdom Socialtjänst Gävle 2016-02-14
Socialsekreterare, Utredningsenhet Ungdom Socialtjänst Gävle 2016-02-14
Integrationssamordnare HR-avdelningen 2016-02-14
Elevcoach, Nynässkolan Solängen rektorsområde 2016-02-18
Lärare Matematik och no-ämnen autismspektrumgrupp Sofiedalsskolan Sofiedal rektorsområde 2016-02-18
Förskollärare/Fritidspedagog, Nynässkolan Solängen rektorsområde 2016-02-18
Gymnasielärare i samhällskunskap och historia Vasaskolan 2016-02-18
Gymnasielärare i naturkunskap och biologi Vasaskolan 2016-02-18
Handläggare vid antagningsenheten/SYV Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2016-02-21
Miljöinspektör med inriktning livsmedel Samhällsbyggnad Gävle 2016-02-21
Miljöinspektörer med inriktning hälsoskydd Samhällsbyggnad Gävle 2016-02-21
Miljöinspektörer med inriktning miljöskydd Samhällsbyggnad Gävle 2016-02-21
Boendestödjare, Öppenvårdsenhet Vuxen Socialtjänst Gävle 2016-02-22
Förskollärare Tallbo särskola Grundsärskolan 2016-02-25
Speciallärare / Specialpedagog, Tallbo Särskola Grundsärskolan 2016-02-25
Utredare Omvårdnad Gävle 2016-02-25
Socialsekreterare, Försörjningsstödsenhet Rehab/Integration Socialtjänst Gävle 2016-02-26
HR-konsult Omvårdnad Gävle 2016-02-26
Behandlingssamordnare, Öppenvårdsenhet Barn och familj Socialtjänst Gävle 2016-02-26
Energisamordnare Övergripande planering 2016-02-28
Legitimerad Sjuksköterska/Distriktssköterska - till nya nattorganisationen. Omvårdnad Gävle 2016-02-29
Förskollärare, Ulvsätersskolan, grundsär Grundsärskolan 2016-02-29
Skolsköterskor, Avdelningen för elevhälsa Elevhälsan 2016-03-06
Utredare/nämndsekreterare Kultur & Fritid Gävle 2016-03-13
Semestervikarier till Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle 2016-04-30
Sommarvikariat, Omvårdnad Gävle söker Leg. Sjuksköterskor/Distriktssköterskor Omvårdnad Gävle 2016-04-30