Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Semestervikarier till Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle 2015-03-31
Semestervikarier Omvårdnad - Sjuksköterskor/distriktssköterskor Omvårdnad Gävle 2015-03-31
Semestervikarier Omvårdnad - Verksamhetschefer Omvårdnad Gävle 2015-03-31
Semestervikarier Omvårdnad - Biståndshandläggare Omvårdnad Gävle 2015-03-31
Förskollärare till förskoleklass, Fridhemsskolan. Vallback rektorsområde 2015-03-31
Lärare i svenska som andraspråk till Polhemsskolan Polhemsskolan 2015-03-31
Webbansvarig Kommunikationsavdelningen 2015-04-01
Omvårdnad Gävle söker kommunikatör Omvårdnad Gävle 2015-04-05
Ekonom Ekonomiavdelningen 2015-04-07
Arkitekt med god gestaltningserfarenhet Samhällsbyggnad Gävle 2015-04-10
Lärare i Matematik och Naturkunskap, Vuxenutbildningen/Komvux Vuxenutbildningen 2015-04-10
Lärare till Vård och omsorg, Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2015-04-10
Två lärare i Svenska som andraspråk, Vuxenutbildningen/Komvux Vuxenutbildningen 2015-04-10
Familjehemssekreterare till jourverksamhet Socialtjänst Gävle 2015-04-10
Miljöinspektörer med inriktning livsmedel Samhällsbyggnad Gävle 2015-04-12
Biträdande rektorer till grundskolan Utbildning Gävle 2015-04-12
Medicinsk sekreterare/Läkarsekreterare, Avdelningen för elevhälsa medicinsk del Elevhälsan 2015-04-19
Skolläkare, Avdelningen för elevhälsa medicinsk del Elevhälsan 2015-04-19
Samordnare Skola/Socialtjänst Socialtjänst Gävle 2015-04-19
Sjuksköterskor/distriktssköterskor till Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle 2015-04-19
Lärare till Lärvux, Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2015-04-24