Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Studie- och yrkesvägledare till Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2016-08-31
Familjebehandlare, Familjestödet Socialtjänst Gävle 2016-08-31
Studievägledare till Polhemsskolan Polhemsskolan 2016-08-31
Skolsköterska till Elevhälsan på Utbildning Gävle Elevhälsan 2016-08-31
Nu söker vi en fritidspedagog till fantastiska Forsbacka skola Forsbacka skola 2016-09-02
Gymnasielärare i matematik och annat naturvetenskapligt ämne Vasaskolan 2016-09-02
Klassassistent/elevassistent på gymnasiesärskolan Polhemsskolan 2016-09-02
Lärare i ma/no åk 4-6 Sjöängsskolan Sjöängsskolan 2016-09-04
Fritidspedagog/Förskollärare till Sjöängsskolan Sjöängsskolan 2016-09-04
Gymnasielärare i svenska och engelska Polhemsskolan 2016-09-04
Handledare pool med gymnasiekompetens Enheten för daglig verksamhet 2016-09-05
Speciallärare till Alborga och Forsbacka skolor Alborga skola 2016-09-07
Lärare till årskurs 3, Solängsskolan Solängen rektorsområde 2016-09-09
Förskollärare till Ulvsätersgårdens förskola Sätra förskoleområde 2016-09-09
Kock till Ängsulls förskola Ängsullsgården 2016-09-09
Legitimerad Sjuksköterska till nyöppnade boendet Solgårdsgatan i Bomhus Omvårdnad Gävle 2016-09-09
Förskolechefer till Valbo förskoleområde och Södra förskoleområdet Förskola 2016-09-11
Lärare i yrkesämnen inom El- och Energiprogrammet. Utbildning Gävle 2016-09-11
Badmästare Kultur & Fritid Gävle 2016-09-11
Biträdande föreståndare, Sesam HVB Södra Socialtjänst Gävle 2016-09-11
Biträdande föreståndare, Sesam HVB Norra Socialtjänst Gävle 2016-09-11
Lärare sv/eng 6-9, Stora Sätraskolan Sätra rektorsområde 2016-09-11
Lärare i Sve/SO/Eng åk 4-6 Sofiedalsskolan Sofiedalskolan 2016-09-12
Förstelärare/Speciallärare till Sofiedals RO Sofiedalskolan 2016-09-12
Musiklärare, Staffansskolan Vallback rektorsområde 2016-09-13
Fritidspedagog Staffansskolan Vallback rektorsområde 2016-09-13
Lärare i svenska som andraspråk Polhemsskolan 2016-09-13
Omvårdnad Gävle söker till Rehabiliteringsenheten Legitimerad Arbetsterapeut. Omvårdnad Gävle 2016-09-14
Lärare ekonomi Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2016-09-15
Lärare i sv/so, ma/no till Vikingsskolan 4-6 Vikingaskolan 2016-09-15
Biträdande rektor, Polhemsskolan Biträdande rektorer 2016-09-18
Enhetschef till Gävle Konstcentrum Kultur & Fritid Gävle 2016-09-25
Enhetschef för Gävle Närbibliotek Kultur & Fritid Gävle 2016-09-25
Förrättningslantmätare Samhällsbyggnad Gävle 2016-09-25
Klasslärare i åk 3, Fridhemsskolan Vallback rektorsområde 2016-09-25