Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Gymnasielärare i svenska och religion Borgarskolan 2014-10-31
Förstelärare- inriktning formativ undervisning/bedömning F-9 Utbildning Gävle 2014-10-31
Biträdande rektor- Söderskolans mottagningsenhet Utbildning Gävle 2014-10-31
Fritidspedagog i Fritidsklubb, Stigslunds skola Stigslunds skola 2014-10-31
Lärare 1-7, Åbyggeby skola Åbyggeby skola 2014-10-31
Visstidsanställning för undersköterskor under jul & nyårsperioden. Omvårdnad Gävle 2014-10-31
Skolassistent till Andersbergsskolan och modersmålsundervisningen Andersbergsskolan 2014-10-31
Konsulent med inriktning praktiksamordning Praktiksamordning 2014-11-02
Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör Samhällsbyggnad Gävle 2014-11-02
Byggnadsinspektör/tillsyn Samhällsbyggnad Gävle 2014-11-02
Verksamhetschef till Enheten för Daglig Verksamhet, EDV-kontoret Enheten för daglig verksamhet 2014-11-04
Fritidspedagog i Söderskolans mottagningsenhet Bergby rektorsområde 2014-11-05
Lärare somaliska i Söderskolans mottagningsenhet Bergby rektorsområde 2014-11-05
Lärare arabiska i Söderskolans mottagningsenhet Bergby rektorsområde 2014-11-05
IKT-Pedagog, Söderskolans mottagningsenhet Bergby rektorsområde 2014-11-05
Lärare Söderskolans mottagningsenhet F – 9 Bergby rektorsområde 2014-11-05
Medarbetare Omvårdnad Gävle 2014-11-05
Lärare i ma år 7-9, Polhemsskolan Polhemsskolan 2014-11-06
4 Barnskötare till Nynäsparkens förskola och Östers tillfälliga förskola Brynäs/Nynäs förskoleområde 2014-11-07
Handläggare för bostadsanpassningsbidrag Samhällsbyggnad Gävle 2014-11-07
1-6 Förskollärare, Brynäs-Nynäs förskoleområde Brynäs/Nynäs förskoleområde 2014-11-09
Förskollärare till Sörby förskoleområde Sörby förskoleområde 2014-11-09
Handläggare Överförmyndarenheten Administrativa avdelningen 2014-11-09
Försskollärare grundsärskolan. Tallbo grundsärskola Utbildning Gävle Utbildning Gävle 2014-11-10
Speciallärare grundsärskolan/träningsskola och gymnasiesärskola. Utbildning Gävle 2014-11-10
Förskollärare grundsärskolan Tallbo särskola Utbildning Gävle 2014-11-10
Handledare med gymnasiekompetens Enheten för daglig verksamhet 2014-11-11
Barnskötare till Sätra förskoleområde Utbildning Gävle 2014-11-13
Förskollärare till Bomhus förskoleområde Bomhus förskoleområde 2014-11-13
Fritidspedagog/förskollärare grundsärskolan, Sofiedalsskolan Utbildning Gävle 2014-11-14
Koordinator Kongress och event Kultur & Fritid Gävle 2014-11-16
Enhetschef Kulturskolan Kultur & Fritid Gävle 2014-11-16