Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
5 Förskollärare till Nynäsparkens förskola Förskolan Fyren 2014-10-21
Bibliotekschef som är nyfiken på vad som finns bakom nästa hörn Kultur & Fritid Gävle 2014-10-22
Kockar till Staffansgården, Sofiedalsgården och Källö förskola Utbildning Gävle 2014-10-22
Fritidspedagoger till Gävles grundskolor Pedagoger 2014-10-23
Lärare till Gävles grundskolor Pedagoger 2014-10-23
Förskollärare till Gävles förskolor/skolor Pedagoger 2014-10-23
Socialsekreterare, Utredningsgrupp Ensamkommande Barn Socialtjänst Gävle 2014-10-23
Lärare i Svenska som andra språk, Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2014-10-26
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Omvårdnad Gävle 2014-10-27
Visstidsanställning för undersköterskor under jul & nyårsperioden. Omvårdnad Gävle 2014-10-27
Biträdande rektor, Bergby ro Bergby rektorsområde 2014-10-30
Förstelärare- inriktning formativ undervisning/bedömning F-9 Utbildning Gävle 2014-10-31
Biträdande rektor till mottagningsenhet för nyanlända- Söderslottet Utbildning Gävle 2014-10-31
Skolassistent till Andersbergsskolan och modersmålsundervisningen Andersbergsskolan 2014-10-31
Fritidspedagog i Fritidsklubb, Stigslunds skola Stigslunds skola 2014-10-31
Lärare 1-7, Åbyggeby skola Åbyggeby skola 2014-10-31
Gymnasielärare i svenska och religion Borgarskolan 2014-10-31
Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör Samhällsbyggnad Gävle 2014-11-02
Byggnadsinspektör/tillsyn Samhällsbyggnad Gävle 2014-11-02
Enhetschef Kulturskolan Kultur & Fritid Gävle 2014-11-02
Konsulent med inriktning praktiksamordning Praktiksamordning 2014-11-02
Förskollärare till Sörby förskoleområde Sörby förskoleområde 2014-11-09