Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Wordpressutvecklare IT-avdelningen 2016-12-11
Medarbetare till Hamrånge Äldreomsorg Omvårdnad Gävle 2016-12-11
Klassassistent till gymnasiesärskolan Polhemsskolan 2016-12-11
Specialpedagog till Stigslunds rektorsområde Stigslund rektorsområde 2016-12-12
Förskollärare till Fridebo förskola Valbo förskoleområde 2016-12-13
Två lärare i Bild/So/Spanska/Svenska till Lillhagsskolan 7-9 Lillhagen rektorsområde 2016-12-14
Förskollärare till Lindbacka förskola Nordöstra förskoleområdet 2016-12-15
Korttidsvikarier till förskolor, kök och lokalvård Utbildning Gävle 2016-12-15
Musiklärare, Staffansskolan Vallback rektorsområde 2016-12-15
Vaktmästare, Bergby rektorsområde Bergby rektorsområde 2016-12-15
Lärare musik Milboskolan, Bergby rektorsområde Bergby rektorsområde 2016-12-15
Ekonomiadministratör Socialtjänst Gävle 2016-12-16
Ekonomiassistent Ekonomiavdelningen 2016-12-16
Handledare med spetskompetens i studie- och yrkesvägledning Arbetsmarknadsenheten 2016-12-16
Handledare Arbetsmarknadsenheten 2016-12-16
Handläggare Arbetsmarknadsenheten 2016-12-16
Sfi-lärare Vuxenutbildningen Sfi Vuxenutbildningen 2016-12-16
Arbetsledare till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten 2016-12-18
Speciallärare till Gymnasiesärskolan Polhemsskolan 2016-12-18
Biträdande rektor, Polhemsskolan Biträdande rektorer 2016-12-18
Förskollärare till Sofiedalsskolan Sofiedalskolan 2016-12-19
Speciallärare till Sofiedalsskolan F-6 Sofiedalskolan 2016-12-19
Musiklärare åk 1-9 Stigslunds skola Stigslunds skola 2016-12-20
Arbetsledare till Svea Ateljé Arbetsmarknadsenheten 2016-12-20
Arbetsterapeut till Svea Ateljé Arbetsmarknadsenheten 2016-12-20
Formgivare/Designer till Svea Ateljé Arbetsmarknadsenheten 2016-12-20
Gymnasielärare i Svenska och Samhällskunskap Polhemsskolan 2016-12-23
Granskare till Överförmyndarenheten Administrativa avdelningen 2016-12-26
Förskollärare till Grundsärskolan Grundsärskolan 2016-12-28
Lärare i matematik och NO för grundskolan Polhemsskolan 2016-12-30
Lärare i Ma/NO åk 7-9 till Sofiedalsskolan Sofiedalskolan 2016-12-31
Speciallärare alt. SvA-lärare, Nynässkolan Solängen rektorsområde 2017-01-01
Lärare åk 1-3 till härliga Hagaströms skola Hagaströms skola 2017-01-03
Miljöinspektör med inriktning hälsoskydd (vik) Samhällsbyggnad Gävle 2017-01-06
Energi- och klimatrådgivare Övergripande planering 2017-01-06
Vill du bidra till ett bättre Gävle? Vi söker tim- och semestervikarier. Omvårdnad Gävle 2017-03-15
Bidra till ett tryggare Gävle! Vi söker vik Sjuk-/Distriktssköterskor Omvårdnad Gävle 2017-03-15