Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Vi söker lärlingar till förskolan, grundskolan och gymnasiet Utbildning Gävle 2014-12-26
Legitimerade Sjuksköterskor Omvårdnad Gävle 2014-12-28
Förskollärare/Lärare till förskoleklass, Björke skola. Björke skola 2014-12-29
Studie- och yrkesvägledare, Vasaskolan Vasaskolan 2014-12-29
Lärare 1-7, 4-9, Porfyrskolan Stora Sätraskolan 2014-12-30
Habiliterare, Sätraängens korttidshem, Avdelningen för elevehälsan Sätraängens korttidshem 2015-01-06
Medarbetare Omvårdnad Gävle 2015-01-07
Kvalificerad Ekonomiassistent Ekonomiavdelningen 2015-01-07
Kvalificerad Controller för kommunkoncernens styrning och ledning Ekonomiavdelningen 2015-01-08
Kvalificerad Controller för förvaltningens ledning och styrning Ekonomiavdelningen 2015-01-08
Modersmålslärare i arabiska, Solängen rektorsområde Solängen rektorsområde 2015-01-08
Administrativ chef, Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2015-01-11
Socialsekreterare till länsgemensam socialjour Socialtjänst Gävle 2015-01-11
Planarkitekt Samhällsbyggnad Gävle 2015-01-11
Redovisningschef till Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen 2015-01-11
Yrkeslärare till El- och Energiprogrammet Polhemsskolan 2015-01-11
Speciallärare till Gymnasiesärskolan Polhemsskolan 2015-01-12
Lärare i ekonomiämnen, Borgarskolan Borgarskolan 2015-01-15
Distrikssköterska/Sjuksköterska Omvårdnad Gävle 2015-01-15
Socialsekreterare, Team Integrering, Försörjningsstöd Socialtjänst Gävle 2015-01-16
Socialsekreterare, team Rehab, Försörjningsstöd Socialtjänst Gävle 2015-01-16
Grundskollärare, SAX-pedagoger Utbildning Gävle 2015-01-20
Semestervikarier Omvårdnad - Sjuksköterskor/distriktssköterskor Omvårdnad Gävle 2015-03-31
Semestervikarier Omvårdnad - Verksamhetschefer Omvårdnad Gävle 2015-03-31
Semestervikarier Omvårdnad - Biståndshandläggare Omvårdnad Gävle 2015-03-31
Semestervikarier till Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle 2015-03-31