Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Lärare 1-7 eng/specialpedagogik/Sv/SvA/So, Stenebergsskolan Stenebergsskolan Gävle 2014-09-05
Förskollärare till Förskolan Orion Förskolan Orion 2014-09-07
Skolsköterska, Avd. för elevhälsa-medicinsk del, Utbildning Gävle Elevhälsan 2014-09-07
Biträdande rektor Vasaskolan, vikariat UG/Vasaskolan 2014-09-07
Ekonomibiträde, städ till Ytterharnäs förskola Ytterharnäs förskola 2014-09-09
Förskollärare till Södra förskoleområdet Södra förskoleområdet 2014-09-09
Handledare med gymnasiekompetens, Enheten för Daglig verksamhet(EDV) NAG/Enheten för daglig verksamhet 2014-09-09
Arbetsledare, Arbetsmarknadsenheten NAG/AME/Arbetsmarknadsenheten 2014-09-09
Metodutvecklare Socialtjänst Gävle 2014-09-10
Rehabiliteringssamordnare enligt Case Management metoden UAG/AME/Treklövern 2014-09-10
Verksamhetschef Omvårdnad Gävle 2014-09-12
Budget- och skuldrådgivare Kultur & Fritid Gävle 2014-09-13
Nämndsekreterare Samhällsbyggnad Gävle 2014-09-14
Parkeringsvakt Samhällsbyggnad Gävle 2014-09-14
Driftspersonal Kultur & Fritid Gävle 2014-09-14
Förskollärare, Staffansgårdens förskola Staffansgården Gävle 2014-09-15
Förskollärare till Markhedens förskola Markhedens förskola/Sofiedalsgården Gävle 2014-09-16
Förstelärare 1-7, Vikingaskolan Vikingaskolan 2014-09-16
Lärare för de tidigare åren i Sv/Sva/So, Sjöängsskolan Sjöängsskolan 2014-09-16
Gruppchef till länsgemensamma resurser Socialtjänst Gävle 2014-09-21
Landskapsarkitekt Samhällsbyggnad Gävle 2014-10-05