Nätverk och aktiviteter för företagare

I Gävle finns ett flertal nätverk för det lokala näringslivet. Här hittar du regelbundna näringslivsmöten och andra näringslivsaktiviteter. Du kan också boka företagsbesök från kommunen.