Kontakta Gävle kommun

Här hittar du Gävle kommuns kontaktuppgifter och vilka alternativ du kan välja när du kontaktar oss via telefon.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

När du ringer till oss kan du välja mellan 6 olika alternativ. Bakom varje tonval finns ett ”expertteam” som kommer att se till att du får svar på sina frågor eller vägleds till rätt person. Alternativen som ges är följande:

  • Socialtjänst, tryck 1
  • Barnomsorg och utbildning, vuxenutbildningen, tryck 2
  • Omvårdnad, tryck 3
  • Samhällsbyggnad, miljö och trafik, tryck 4
  • Företagsservice, tryck 5
  • Kultur, fritid, bemötandefrågor och övriga kommunala frågor, tryck 6 eller vänta kvar
  • För information på engelska, tryck 9.

Teletal är en kostnadsfri telefontjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under telefonsamtal. Tjänsten ger dig talstöd, minnesstöd eller anteckningsstöd och erbjuds endast på svenska. Du ringer med din vanliga fasta telefon, eller mobil.

Ring till teletal

  • Telefonnummer 020-22 11 44
  • Utomlands är telefonnumret 0046-8 21 11 19
  • Du når också teletal genom Gävle kommuns kundtjänst 026-17 80 00

Bildtelefoni är en förmedlingstjänst som möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.

Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Den är dessutom öppen dygnet runt – året runt.

Läs mer om hur du använder tjänsten bildtelefoni.

Tjänsten Bildtelefoni.net utförs av Evantia Group på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS)

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan text och tal på svenska och engelska. Tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personers om kommunicerar via tal att kommunicera med varandra.

Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Den är dessutom öppen dygnet runt – året runt.

Läs mer om hur du använder tjänsten texttelefoni.

Tjänsten Texttelefoni.se utförs av Samres AB uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS)

Gävle Turistcenter

Om du har frågor gällande turism eller besöksnäring kan du kontakta Gävle Turistcenter på telefon: 026-17 71 17.

Du kan även besöka den officiella besöksguiden för Gävleregionen, VisitGävle.

Press- och mediekontakter

Här hittar du press- och mediekontakter till Gävle kommun och till de olika sektorerna.

Postadress, organisationsnummer och bankgiro

Gävle kommuns postadress

Gävle kommun, 801 84 Gävle

Organisationsnummer och bankgiro

Gävle kommuns organisationsnummer: 212000-2338
Gävle kommuns bankgironummer: 5568-4211

Om du är en leverantör och behöver fakturera Gävle kommun kan du läsa mer på Hur du fakturerar Gävle kommun.

Autogiro och andra betalningsalternativ

Om du vill att betalningar till oss ska dras automatiskt från ditt konto kan du göra en autogiroanmälan genom e-tjänsten här nedanför.

Läs mer om olika alternativ när du ska betala till oss

Lämna synpunkt på kommunens verksamhet

Har du synpunkter på Gävle kommuns verksamheter eller på det bemötande du fått i din kontakt med kommunen kan du kontakta bemötandeombudsmannen för att lämna dina synpunkter.

Läs mer om bemötandeombudsmannen här.

Anmäl konkurrens från kommunens verksamheter

Här kan du anmäla om du anser att Gävle kommun bedriver momspliktiga verksamheter som konkurrerar med det privata näringslivet.

Läs mer om osund konkurrens samt gör din anmälan här.

Anmälan om missförhållanden – visselblåsning

Information om hur du anmäler och rapportera allvarliga missförhållanden, även kallat visselblåsning, inom Gävle kommun.